ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

WIOLETTA SEMENIUK

Tytuł

Zwyczaje żywieniowe studentów z uniwersytetu przyrodniczego w Lublinie stosujących diety alternatywne

Streszczenie

Diety alternatywne stają się coraz popularniejsze wśród studentów, którzy są podatni na wszelkiego rodzaju nowości, także te dotyczące sposobu żywienia. Nieprawidłowo stosowana dieta alternatywna może doprowadzić do niedoborów składników odżywczych w organizmie, wykształcenia nieprawidłowych nawyków żywieniowych i zwiększonego ryzyka powstawania chorób cywilizacyjnych. Celem pracy była ocena zwyczajów żywieniowych studentów stosujących diety alternatywne z uwzględnieniem częstotliwości spożywania wybranych produktów spożywczych. Badania zostały zrealizowane metodą ankietową wśród 253 studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w okresie od listopada 2007 roku do lutego 2008 roku. Ankieta zawierała pytania dotyczące ogólnej charakterystyki studentów, sposobu żywienia, zwyczajów żywieniowych oraz stosowania diet alternatywnych. Kobiety częściej deklarowały korzystanie z diet niż mężczyźni. U kobiet stosujących dietę rzadziej występowała nadwaga (11,1%) w porównaniu do mężczyzn (37,5%). Studenci stosowali głównie diety redukcyjne (52,3%) oraz ograniczali liczbę posiłków spożywanych w ciągu dnia. Badane osoby korzystające z diet alternatywnych częściej konsumowały produkty spożywcze polecane w racjonalnym żywieniu.

Słowa kluczowe

częstotliwość spożycia, diety alternatywne, studenci

Do pobrania