ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ZBIGNIEW PIETRASIK

Tytuł

Właściwości reologiczne kiełbas kutrowanych parzonych produkowanych ze zróżnicowanym udziałem białka, tłuszczu i hydrokoloidów

Streszczenie

Celem pracy było określenie wpływu zróżnicowanej zawartości białka, tłuszczu oraz hydrokoloidów w farszu, na wybrane wyróżniki tekstury drobno rozdrobnionych kiełbas parzonych. Stwierdzono, że wartości większości oznaczanych instrumentalnie parametrów Teologicznych kiełbas rosną wraz ze wzrostem udziału białka i hydrokoloidów w farszu, natomiast maleją w miarę  zwiększania zawartości tłuszczu w składzie recepturowym. W obu analizowanych wariantach kiełbas obniżenie udziału tłuszczu w farszu poniżej 20% powodowało pogorszenie właściwości reologicznych finalnych wyrobów. Z powodu nadmiernego zwiększenia twardości oraz pogorszenia stopnia teksturalnego związania wyrobów, nieuzasadnione jest również zwiększenie dawki hydrokoloidów powyżej 0,8 % ich udziału w farszu.

Do pobrania