ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

EWA NEBESNY, TADEUSZ PIERZGALSKI, DOROTA ŻYŻELEWICZ

Tytuł

Wpływ dodatku emulgatora polirycynolanu poligliceryny na właściwości reologiczne naturalnych mas czekoladowych

Streszczenie

Właściwości reologiczne naturalnych mas czekoladowych, takie jak lepkość i granica płynięcia, decydują o ich przydatności do wytwarzania różnych wyrobów czekoladowych i czekoladowanych. Otrzymano naturalne masy czekoladowe o zawartości tłuszczu od 27% do 40%. Masy te podzielono na trzy części, z których jedna nie zawierała dodatku emulgatora PGPR, druga zawierała dodatek emulgatora PGPR w ilości 0,1%, trzecia zawierała dodatek emulgatora PGPR w ilości 0,2%. Emulgator PGPR powoduje obniżenie lepkości i granicy płynięcia. Stężenie 0,2% emulgatora PGPR powoduje uzyskanie wartości lepkości i granicy płynięcia pozwalających zmniejszyć w otrzymanych masach zawartość tłuszczu kakaowego o ok. 4%.

Do pobrania