ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

H. GAMBUŚ, M. GIBIŃSKI, B. ACHREMOWICZ

Tytuł

Wpływ dodatku skrobi owsianej na jakość i starzenie się chleba

Streszczenie

Ze skrobi pszennej i suchego glutenu witalnego wypieczono modelowe chlebki, w których część skrobi pszennej zastępowano skrobią owsianą w ilości 5, 10, 15 i 20 %. Wykazano, że tłuszcz skrobiowy zawarty w skrobi owsianej wpłynął korzystnie na poprawę struktury miękiszu modelowych chlebków (40 g), natomiast nie wykazał takiego wpływu w przypadku dodatku skrobi owsianej do wypieku chlebów pszennych (250 g).

Do pobrania