ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

J. KOROLCZUK, V. BRETON-DOLLET, J.P. TISSIER, J.F. MAINGONNAT

Tytuł

Wpływ ogrzewania na reologię i mikrostrukturę żeli ze skrobi kukurydzianej

Streszczenie

W temperaturze 60°C lepkość kleików, z normalnej i woskowej skrobi kukurydzianej, obniżyła się wraz ze wzrostem prędkości ścinania. Dla zakresu temperatury kleikowania od 100 do 130°C, indeks konsystencji był odwrotnie proporcjonalny do temperatury kleikowania. Indeks struktury był średnio na poziomie 0,4 i bardzo nieznacznie wzrastał z temperaturą kleikowania. Kleiki z normalnej skrobi kukurydzianej wykazywały znacznie wyższe własności tiksotropowe niż ze skrobi woskowej. Proces żelowania w temperaturze 25°C przebiegał zgodnie z kinetyką reakcji pierwszego rzędu. Stała prędkości reakcji była około 10 razy niższa dla skrobi woskowej. Żele ze skrobi normalnej miały strukturę włóknistą, natomiast ze skrobi woskowej charakteryzowały się strukturą ziarnistą.

Do pobrania