ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

J. JAMROZ, S. PIKUS, J. ROGALSKI

Tytuł

Wpływ procesów ekstruzji na niektóre właściwości skrobiowych produktów ziemniaczanych

Streszczenie

W skrobi ziemniaczanej, poddanej obróbce w przemysłowym dwuślimakowym Polskim ekstruderze 2S 9/5, badano fizyczne i strukturalne modyfikacje występujące w czasie procesów ekstruzji. Omówiono relacje pomiędzy fizycznymi właściwościami i strukturalną modyfikacją biopolimerów skrobi. Rozwinięto badania struktury ekstrudatów oparte na zjawisku mało kątowego rozpraszania promieni rentgenowskich (SAXS). Wpływ gotowania ekstruzyjnego, na ekspansję, gęstość i siły ścinania produktów zostały omówione w stosunku do transformacji skrobi mierzonej metodą SAXS. Wykazano bliską zależ­ność pomiędzy intensywnością rozpraszania SAXS a charakterystyką parametrów (wskaźnika ekspansji, gęstości, sił ścinania i makromolekularnej degradacji skrobi) ekstrudatów. Wyniki otrzymane metodą SAXS wskazywały, że po procesach ekstruzji w ekstrudatach są tworzone wiele elektronowych gęstości niejednorodności; jeśli wskaźnik ekspansji jest większy wtedy intensywność rozpraszania SAXS jest również większa. Oprócz tego, metoda SAXS pozwala wnioskować o charakterze tych niejednorodności; nachylenie końcowej części krzywej rozpraszania SAXS sugeruje, że formowane niejednorodności mają fraktalną powierzchnię. Rezultaty wskazują nowe możliwości użycia metody SAXS do badań fizycznych i teksturalnych zmian skrobiowych ekstrudatów ziemniaczanych.

Do pobrania