ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

STANISŁAW MLEKO, BOHDAN ACHREMOWICZ

Tytuł

Wpływ szybkości zamrażania oraz stosowania zamienników tłuszczu na strukturę lodów

Streszczenie

W artykule omówiono wpływ szybkości zamrażania oraz stosowania zamienników tłuszczu na strukturę lodów. Temperatura i czas zamrażania ma największy wpływ na wielkość i kształt kryształów lodu oraz na na ilość i rozmiar banieczek powietrza. Tłuszcz w lodach można zastępować stosując imitacje pochodzenia węglowodanowego lub białkowego. Ich działanie jest różne w zależności od budowy i właściwości funkcjonalnych. Stosując zamienniki tłuszczu należy pamiętać o odmiennym od tłuszczu oddziaływaniu ze składnikami zapachowymi żywności.

Do pobrania