ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

E. NEBESNY, J. ROSICKA, D. SUCHARZEWSKA

Tytuł

Wpływ warunków procesu enzymatycznej hydrolizy na właściwości hydrolizatów skrobi pszennej

Streszczenie

W przedstawionej pracy otrzymywano hydrolizaty glukozowe działając na upłynnioną za pomocą bakteryjnej α-amylazy skrobię pszenną preparatem enzymatycznym Spezyme GA 300W, w skład którego wchodzi glukoamylaza i lizofosfolipaza oraz preparatem glukoamylazy Amyloglucosidase AMG 300L. Jednocześnie z enzymami scukrzajacymi stosowano enzymy celulolityczne Gammazym CX 4000L i Shearzyme 500L oraz proteinazę Neutrase 0,5L. Najlepsze właściwości fizykochemiczne hydrolizatów glukozowych, tj. barwę, przezroczystość, zdolność filtracji i najwyższą redukcyjność uzyskuje się, stosując w procesie scukrzania łącznie z preparatem Spezyme preparat ksylanazy Shearzyme 500L i proteinazy Neutrase 0,5L.

Do pobrania