ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

T.R. NOEL, R. PARKER, S.G. RING

Tytuł

Wpływ zachowania fazowego i dynamicznego skrobi na jej funkcjonalność

Streszczenie

Dokonano przeglądu fazowego i dynamicznego zachowania się skrobi i dekstryn z nich. Omawia się wpływ rozcieńczania na topnienie i zeszklenie skrobi oraz czynniki wpływające na dynamikę łańcuchów skrobiowych w układach stężonych. Przyjęto podejście stosowane do polimerów syntetycznych. Sprawdzono zależność pomiędzy właściwościami molekularnymi i pewnymi cechami funkcjonalności.

Do pobrania