ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ZBIGNIEW DUDA

Tytuł

Wybrana problematyka ekologiczna przetwórstwa surowców rzeźnych

Streszczenie

W kontekście powszechnie akceptowanej opinii o traktowaniu środowiska przyrodniczego za współcześnie najcenniejsze dobro ludzkości i tym samym o zasadności jego ochrony, w artykule przedstawiono przykłady technologii stosowanych w przetwórstwie surowców pochodzenia zwierzęcego, szczególnie w przemyśle mięsnym, mogących być uznanymi za przyjazne dla środowiska naturalnego. Uwagę czytelnika skupiono m.in. na: technologii peklowania i wędzenia, zagospodarowywania ubocznych niejadalnych surowców rzeźnych oraz potencjalnych możliwościach upowszechnienia stosowania niekonwencjonalnych, przede wszystkim fizycznych, metod np. utrwalania.

Do pobrania