ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

DOROTA CAIS-SOKOLIŃSKA, PRZEMYSŁAW OZIEMKOWSKI, JAN PIKUL

Tytuł

Wybrane cechy jakościowe lodów jogurtowych na bazie kultur o tradycyjnym składzie i z dodatkiem kultury probiotycznej

Streszczenie

Celem pracy było wyprodukowanie i scharakteryzowanie lodów jogurtowych otrzymanych na bazie jogurtu naturalnego wyprodukowanego przy użyciu tradycyjnych kultur jogurtowych YC-380 oraz kultur z dodatkiem szczepu probiotycznego, które zawiera szczepionka ABT-3. Wprowadzenie kultur bakteryjnych o właściwościach probiotycznych do mrożonych deserów lodowych jest szczególnie korzystne ze względów odżywczych i terapeutycznych, a także ma określone zalety technologiczne. Potwierdziła to analiza wybranych cech fizykochemicznych i sensorycznych wytworzonych lodów jogurtowych.

Do pobrania