ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

KAROL KRAJEWSKI

Tytuł

Wybrane czynniki kształtujące zmiany w spożyciu tłuszczów stołowych w Polsce w latach 1990-1995

Streszczenie

W pracy omówiono zmiany w spożyciu tłuszczów stołowych w Polsce na tle spożycia innych tłuszczów, w latach 1990—1995 oraz przyczyny tych zmian. Określono wpływ wybranych czynników kształtujących zmiany poziomu i struktury spożycia tych tłuszczów oraz skutki żywieniowe tych zmian. Analizowano zachowanie konsumentów na rynku tłuszczów stołowych oraz obserwowane postawy. Stwierdzono ukształtowanie się nowego, wyrównanego i korzystnego żywieniowo modelu spożycia tłuszczów roślinnych oraz wynikające z tego ograniczenia w dotychczasowych kierunkach zastosowań.

Do pobrania