ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

LECH MARYNIAK

Tytuł

Wymagania techniczne produkcji napojów gazowanych bezalkoholowych nie zawierających środków konserwujących

Streszczenie

W artykule przedstawiono podstawowe wymagania techniczne stawiane urządzeniom używanym do produkcji napojów gazowanych bezalkoholowych nie zawierających środków konserwujących. Szczególną uwagę zwrócono na takie sektory produkcji jak: stacja uzdatniania wody, syropiarnia oraz linia rozlewnicza. Przypomniano również procedury mycia urządzeń produkcyjnych w obiegu zamkniętym CIP.

Do pobrania