ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

GRAŻYNA LEWANDOWICZ, JÓZEF FORNAL, ALEKSANDER WALKOWSKI

Tytuł

Wywołane promieniowaniem mikrofalowym zmiany strukturalne w skrobi z roślin bulwiastych

Streszczenie

Badano wpływ czasu i temperatury na właściwości fizykochemiczne modelowych układów skrobia – woda (0 do 35 % wody) ogrzewanych mikrofalami. W tym celu posłużono się wiskozymetrem Brabendera, mikroskopem, elektronowym mikroskopem skanningowym i rentgenografią proszkową. Skrobia zawierająca ponad 20 % wilgoci podczas ogrzewania mikrofalowego ulegała strukturalnym przemianom izotermalnym. W następstwie wzrastała temperatura kleikowania i malała rozpuszczalność w wodzie. Najwidoczniejsze zmiany zachodziły w skrobi ziemniaczanej. Jej struktura krystalograficzna zmieniała się z typu B na typ A. W mniejszym stopniu zmieniała się skrobia tapiokowa. Zarówno skrobia ziemniaczana jak i tapiokowa z zawartością wilgoci poniżej 20 % przy krótkotrwałym ogrzewaniu jedynie traciły wilgoć, a potem dekstrynizowały.

Do pobrania