ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

TERESA FORTUNA, LESŁAW JUSZCZAK, DOROTA MATULA, KRYSTYNA WODNICKA

Tytuł

Wyznaczanie powierzchni właściwej (SBET) skrobi przy zastosowaniu metody niskotemperaturowej adsorpcji azotu

Streszczenie

Celem naszej pracy było wyznaczenie powierzchni właściwej (SBET) oraz porowatości skrobi różnego pochodzenia przy użyciu aparatu ASAP 2000, na drodze niskotemperaturowej adsorpcji azotu. Wśród badanych skrobi największą powierzchnią właściwą charakteryzowała się skrobia owsiana (1,08 m2/g), a najmniejszą skrobia ziemniaczana (0,24 m2/g). Również objętość mezoporów była największa w przypadku skrobi owsianej.

Do pobrania