ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

JAROSŁAW MAZURKIEWICZ

Tytuł

Związki powierzchniowo czynne wytwarzane przez mikroorganizmy

Streszczenie

W publikacji zostały przedstawione związki powierzchniowo czynne produkowane przez mikroorganizmy nazywane biosurfaktantami. Związki te w trakcie wieloletnich badań zostały wyodrębnione i sklasyfikowane. Przedstawiono definicję emulgatorów i biosurfaktantów, a także strukturę ich cząsteczek. Podano trzy główne typy tych związków (glikolipidy, lipopeptydy, i fosfolipidy) różniące się chemiczną budową cząsteczek i mikroorganizmy, które je wytwarzają. Opisano możliwości zastąpienia związków syntetyzowanych chemicznie tymi związkami w rolnictwie i wielu gałęziach przemysłu: spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym, petrochemicznym i innych.

Do pobrania