ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

1999, 2(19)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

BARBARA WRÓBLEWSKA

Reakcje krzyżowe alergenów

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA MAJEWSKA

Podstawy klasyfikacji i syntezy białek glutenowych ziarna pszenicy

Pełny tekst Streszczenie

JERZY STANGIERSKI, JACEK KIJOWSKI, JOLANTA GRAS

Wpływ wybranych stabilizatorów białek na jakość suszonego sublimacyjnie przemywanego mięsa drobiu odzyskanego mechanicznie

Pełny tekst Streszczenie

HALINA MAKAŁA, MICHAŁ OLKIEWICZ

Wpływ białek zamiennikowych na kształtowanie mikrostruktury farszów i produktów mięsnych

Pełny tekst Streszczenie

JOLANTA KOWALSKA, ANDRZEJ LENART

Wpływ powlekania na kinetykę adsorpcji pary wodnej przez napój kakaowy w proszku

Pełny tekst Streszczenie

HALINA GAMBUŚ, DOROTA GUMUL, ANDRZEJ CYGANKIEWICZ

Wpływ średnich dawek promieniowania gamma na wartość wypiekową mąki pszennej, żytniej i pszenżytniej

Pełny tekst Streszczenie

HALINA GAMBUŚ, DOROTA GUMUL, ANNA NOWOTNA

Jakość chlebów pszennych z dodatkiem mąk poddanych radiolizie

Pełny tekst Streszczenie

STANISŁAW MLEKO

Wyznaczanie temperatury żelowania białek serwatkowych przy użyciu reometrii rotacyjnej i oscylacyjnej

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA LISIŃSKA-KUŚNIERZ

Badania strat produktu logistycznego na przykładzie pieczywa cukierniczego

Pełny tekst Streszczenie