ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

1999, 3(20)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

ELIZA KOSTYRA, ZDZISŁAW KOWALSKI, NINA BARYŁKO-PIKIELNA

Wpływ parametrów sterylizacji na jakość sensoryczną modelowych konserw mięsnych o zróżnicowanym dodatku wątroby

Pełny tekst Streszczenie

EWA HAJDUK, DARIUSZ PIETRZYKOWSKI

Zmiany białek a długotrwałe przechowywanie grasicy

Pełny tekst Streszczenie

MIROSŁAW M. MICHALSKI

Propozycja współczynników przeliczeniowych obliczenia fosforu fizjologicznego w mięsie drobiowym oddzielonym mechanicznie (MDOM) oraz produktach drobiowych wyprodukowanych z jego udziałem

Pełny tekst Streszczenie

DAGMARA MIERZEJEWSKA, LUCJAN JĘDRYCHOWSKI

Możliwości oznaczania zmian denaturacyjnych α-la mleka krowiego

Pełny tekst Streszczenie

STANISŁAW MLEKO

Żelowanie modelowych układów κ-karagenian/skrobia w mleku oraz roztworze koncentratu białek serwatkowych

Pełny tekst Streszczenie

ANDRZEJ CYGANKIEWICZ, HALINA GAMBUŚ, ANNA NOWOTNA, RENATA SABAT

Właściwości technologiczne polskich odmian pszenżyta ozimego, a jakość chleba

Pełny tekst Streszczenie

ANTONI GOLACHOWSKI, TOMASZ ZIĘBA

Retrogradacja skrobi ziemniaczanej poddanej procesowi ekstruzji

Pełny tekst Streszczenie

ALICJA KAWKA, JACEK ANIOŁA, ALEKSANDRA CHALCARZ, PIOTR KOŁODZIEJCZYK, HENRYK GĄSIOROWSKI

Ocena składu chemicznego ziarna wybranych odmian jęczmienia

Pełny tekst Streszczenie

BARBARA BARANIAK, MAŁGORZATA KOSTECKA, MAŁGORZATA NIEZABITOWSKA

Kwasowa hydroliza grochu i fasoli szparagowej

Pełny tekst Streszczenie

AGATA MARZEC, ANDRZEJ LENART

Wpływ warunków przechowywania na właściwości mechaniczne ciastek biszkoptowych

Pełny tekst Streszczenie

GRAŻYNA JAWORSKA

Przydatność selera naciowego do marynowania

Pełny tekst Streszczenie

JOANNA MASŁOWSKA, AGNIESZKA GAWŁOSKA

Ocena zawartości selenu w naturalnych wodach mineralnych dostępnych na rynku w Polsce

Pełny tekst Streszczenie

EWA ROSTKOWSKA-DEMNER, WIESŁAW WZOREK

Próby zastosowania szkła piankowego jako nośnika drożdży w oksydacji biologicznej win owocowych

Pełny tekst Streszczenie

EWA BABICZ-ZIELIŃSKA

Preferencje i częstotliwość spożycia produktów mlecznych wśród młodych kobiet

Pełny tekst Streszczenie