ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2000, 1(22)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

STANISŁAW TYSZKIEWICZ

Zasady analizy ryzyka i zasady ostrożności w prawie żywnościowym

Pełny tekst Streszczenie

ELŻBIETA BARTNIKOWSKA, EWA LANGE

Znaczenie dietetyczne przetworów owsianych ich wpływ na stężenie cholesterolu w osoczu oraz poposiłkową glikemię

Pełny tekst Streszczenie

TADEUSZ TUSZYŃSKI, MAŁGORZATA MAKAREWICZ

Wpływ ekstraktów ziołowych na wzrost wybranych szczepów drożdży Saccharomyces cerevisiae

Pełny tekst Streszczenie

JAN PIKUL, KATARZYNA HOŁOWNIA

Utlenianie lipidów w panierowanych smażonych zanurzeniowo oraz pieczonych udach kurcząt

Pełny tekst Streszczenie

BARBARA M. KŁOSSOWSKA, MICHAŁ OLKIEWICZ

Barwa modelowego, surowo-dojrzewającego produktu mięsnego

Pełny tekst Streszczenie

ANDRZEJ TYBURCY, AGNIESZKA KALINOWSKA

Ocena jakości wybranych kiełbas salami na rynku Warszawskim

Pełny tekst Streszczenie

EWA CIEŚLIK, AGNIESZKA FILIPIAK-FLORKIEWICZ

Topinambur (Helianthus tuberosus L.) – możliwości wykorzystywania do produkcji żywności funkcjonalnej

Pełny tekst Streszczenie

DANUTA SUCHARZEWSKA, EWA NEBESNY

Ocena przydatności mąki pszenżytniej do produkcji wafli

Pełny tekst Streszczenie

MARIA CZARNECKA, ZBIGNIEW CZARNECKI, HALINA ROSZYK

Ocena wybranych metod oznaczania kwasu mlekowego

Pełny tekst Streszczenie

WIESŁAW WZOREK, ANNA BUGAJEWSKA, SYLWIA MATEUSIAK, SYLWIA BONIN

Wykorzystanie drożdży immobilizowanych na szkle piankowym w ciągłej fermentacji winiarskiej

Pełny tekst Streszczenie

JAN KRUPA, BARBARA KOGUT

Zawartość kadmu i ołowiu w mięśniach, wątrobie i nerkach kóz i owiec z okolic Rzeszowa

Pełny tekst Streszczenie

MARZENA BRZĘK, WŁADYSŁAW PIECZONKA

Próba określenia determinant potencjalnego popytu na nowe gatunki serów z mleka owczego

Pełny tekst Streszczenie