ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2000, 2(23)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

NINA BARYŁKO-PIKIELNA, IRENA MATUSZEWSKA, ANNA SZCZECIŃSKA, JADWIGA RADZANOWSKA

Charakterystyka jakości sensorycznej kondensatów aromatu jabłkowego uzyskanych z surowca o zróżnicowanej jakości technologicznej i składzie odmianowym

Pełny tekst Streszczenie

RYSZARD MACURA, MIROSŁAW FIK

Wpływ rodzaju opakowań szklanych i warunków przechowywania na zmiany jakości soków Bobo-Frut

Pełny tekst Streszczenie

ANDRZEJ LENART, DARIUSZ PIOTROWSKI, CEZARY BERNAT

Właściwości fizyczne marchwi suszonej konwekcyjnie w powietrzu o zmiennej temperaturze

Pełny tekst Streszczenie

KRZYSZTOF KRYGIER, MAŁGORZATA WRONIAK, MARZENA WÓDKA, STANISŁAW GRZEŚKIEWICZ, MIECZYSŁAW OBIEDZIŃSKI

Badania wpływu czasu tłoczenia na jakość oleju rzepakowego tłoczonego na zimno

Pełny tekst Streszczenie

ZBIGNIEW CZARNECKI, MARIA CZARNECKA, JACEK NOWAK, JANKIRYLUK

Wykorzystanie wybranych frakcji nasion grochu i fasoli po rozdzielaniu pneumatycznym w produktach ekstrudowanych

Pełny tekst Streszczenie

GRZEGORZ LEŚNIEROWSKI, JACEK KIJOWSKI

Otrzymywanie lizozymu z białka jaja kurzego metodą bezpośredniej ultrafiltracji

Pełny tekst Streszczenie

JACEK DOMAGAŁA, MONIKA WSZOŁEK

Wpływ sezonowych zmian w składzie mleka koziego na teksturę jogurtu

Pełny tekst Streszczenie

GENOWEFA BONCZAR, MONIKA WSZOŁEK, WOJCIECH ZARÓD

Wpływ rodzaju zakwasu i czasu dojrzewania na stopień hydrolizy białka w półtwardych podpuszczkowych serach owczych

Pełny tekst Streszczenie

JAN KRUPA, AGNIESZKA MAJKA

Badanie preferencji konsumenckich mięsa i jego przetworów w południowo-wschodnim makroregionie Polski

Pełny tekst Streszczenie

TERESA FORTUNA, JOANNA SOBOLEWSKA

Maltodekstryny i ich wykorzystanie w przemyśle spożywczym

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA PIASECKA-KWIATKOWSKA, JERZY R. WARCHALEWSKI

Zbożowe białkowe inhibitory enzymów hydrolitycznych i ich znaczenie część I. białkowe inhibitory alfa-amylaz

Pełny tekst Streszczenie

JACEK BOJARSKI

Chromatograficzny rozdział enancjomerów w analizie żywności i produktów naturalnych

Pełny tekst Streszczenie