ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

JACEK BOJARSKI

Tytuł

Chromatograficzny rozdział enancjomerów w analizie żywności i produktów naturalnych

Streszczenie

W artykule podano podstawowe definicje chiralności oraz metodykę chromatograficznego rozdziału i oznaczania enancjomerów w produktach żywnościowych i naturalnych. Zaprezentowano także odpowiednie przykłady oznaczania antypodów optycznych aminokwasów oraz związków zapachowych i smakowych, zaczerpnięte z literatury.

Do pobrania