ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2000, 4(25) S

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

WACŁAW LESZCZYŃSKI

Jakość ziemniaka konsumpcyjnego

Pełny tekst Streszczenie

KRYSTYNA ZARZECKA, BARBARA GĄSIOROWSKA

Oddziaływanie herbicydów na wybrane cechy jakościowe bulw ziemniaka jadalnego

Pełny tekst Streszczenie

BARBARA GĄSIOROWSKA, KRYSTYNA ZARZECKA

Wpływ preparatu Fazor 80SG na wybrane cechy jakości bulw ziemniaka w okresie przechowywania

Pełny tekst Streszczenie

ANNA FRYDECKA-MAZURCZYK, KAZIMIERA ZGÓRSKA

Zawartość azotanów(V) w bulwach ziemniaka w zależności od odmiany, miejsca uprawy i terminu zbioru

Pełny tekst Streszczenie

ANNA FRYDECKA-MAZURCZYK, KAZIMIERA ZGÓRSKA

Przydatność odmian ziemniaka do przetwórstwa spożywczego po przechowywaniu w niskiej temperaturze

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA KITA, ELŻBIETA RYTEL, AGNIESZKA TAJNER-CZOPEK, GRAŻYNA LISIŃSKA

Konsystencja czipsów w zależności od terminu zbioru ziemniaków

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA TAJNER-CZOPEK

Konsystencja frytek ziemniaczanych w zależności od zawartości i składu polisacharydów w surowcu

Pełny tekst Streszczenie

WACŁAW LESZCZYŃSKI, TOMASZ ZIĘBA, URSZULA PROŚBA-BIAŁCZYK, MAREK MYDLARSKI

Wpływ sposobu uprawy ograniczającego rozwój zarazy ziemniaka na zawartość i właściwości skrobi

Pełny tekst Streszczenie

TERESA FORTUNA, LESŁAW JUSZCZAK, MIECZYSŁAW PAŁASIŃSKI

Fosforylacja skrobi ziemniaczanej rozsegregowanej pod względem wielkości ziaren

Pełny tekst Streszczenie

LEONARDA GRUCHAŁA, WŁODZIMIERZ BALCEREK, MONIKA BĄKOWSKA

Badania właściwości reologicznych modyfikatów skrobiowych

Pełny tekst Streszczenie