ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2001, 4(29) S

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

EWA BABICZ-ZIELIŃSKA

Zachowania konsumentów w stosunku do żywności i żywienia

Pełny tekst Streszczenie

ANNA BRZOZOWSKA

Wzbogacanie żywności i suplementacja diety składnikami odżywczymi – korzyści i zagrożenia

Pełny tekst Streszczenie

JANUSZ CZAPSKI

Owoce i warzywa – szansa czy zagrożenie

Pełny tekst Streszczenie

WŁODZIMIERZ GRAJEK

Żywność modyfikowana genetycznie a bezpieczeństwo konsumenta

Pełny tekst Streszczenie

ANNA GRONOWSKA-SENGER

Błędy żywieniowe stanowiące ryzyko dla zdrowia w Polsce

Pełny tekst Streszczenie

LUCJAN JĘDRYCHOWSKI

Alergeny pokarmowe jako czynniki ryzyka zdrowotnego

Pełny tekst Streszczenie

JACEK KIJOWSKI

Bezpieczeństwo zdrowotne i jakość żywieniowa mięsa drobiowego i jaj

Pełny tekst Streszczenie

DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA

Żywność probiotyczna w aspekcie bezpieczeństwa zdrowotnego

Pełny tekst Streszczenie

PAWEŁ M. PISULEWSKI

Funkcjonalność produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego uzyskanych na drodze modyfikacji żywieniowej

Pełny tekst Streszczenie

ANTONI RUTKOWSKI

Etyka producenta żywności

Pełny tekst Streszczenie

FRANCISZEK ŚWIDERSKI, BOŻENA WASZKIEWICZ-ROBAK, MONIKA HOFFMANN

Żywność funkcjonalna – implikacje żywieniowe

Pełny tekst Streszczenie

ZENON ZDUŃCZYK

Przeciwodżywcze i/lub prozdrowotne właściwości wtórnych metabolitów roślin

Pełny tekst Streszczenie