ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2003, 1(34)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

ARKADIUSZ GAŁEK, ZDZISŁAW TARGOŃSKI

Wpływ odżywiania na poziom potencjału antyoksydacyjnego organizmu oraz na genezę chorób z nim związanych

Pełny tekst Streszczenie

AGATA SZYMKIEWICZ, LUCJAN JĘDRYCHOWSKI

Immunogenne właściwości białek nasion roślin strączkowych

Pełny tekst Streszczenie

WALDEMAR GUSTAW, BOHDAN ACHREMOWICZ, JAROSŁAW MAZURKIEWICZ

Właściwości reologiczne żeli κ-karagenu z dodatkiem galaktomannanów

Pełny tekst Streszczenie

LESŁAW SZYMAŃSKI, DANUTA WITKOWSKA

Wpływ preparatu enzymatycznego z Trichoderma reesei M7-1 na jakość i wydajność soków przecierowych z jabłek

Pełny tekst Streszczenie

ELŻBIETA GĄSIOREK, WŁADYSŁAW LEŚNIAK

Wpływ dodatku surowców pochodzenia naturalnego na wydajność biosyntezy kwasu cytrynowego metodą hodowli w podłożu stałym

Pełny tekst Streszczenie

TADEUSZ SZMAŃKO, ARKADIUSZ DOROBISZ, JAROSŁAW SZCZEPAŃSKI

Struktura i wybrane właściwości fizykochemiczne wędzonek z mięsa wołowego przechowywanych w temperaturze bliskiej krioskopowej

Pełny tekst Streszczenie

ANDRZEJ TYBURCY, JAKUB ĆWIEK, LECH ADAMCZAK

Wpływ preparatu błonnika pszennego i transglutaminazy oraz sposobu rozdrobnienia surowca mięsnego na właściwości kiełbasy imitującej salami

Pełny tekst Streszczenie

JAROSŁAWA RUTKOWSKA, ANDRZEJ NERYNG

Dynamiczne właściwości reologiczne wybranych margaryn piekarskich

Pełny tekst Streszczenie

GRAŻYNA GOŁUBOWSKA, GRAŻYNA LISIŃSKA

Zmiany zawartości polisacharydów nieskrobiowych i ligniny w ziemniakach w trakcie procesu technologicznego produkcji frytek

Pełny tekst Streszczenie

JÓZEF BŁAŻEWICZ, MAREK LISZEWSKI, ELŻBIETA PLĄSKOWSKA

Wartość browarna ziarna jęczmienia odmian rudzik i brenda z sezonu wegetacyjnego 2000

Pełny tekst Streszczenie

BARBARA WÓJCIK-STOPCZYŃSKA

Ocena jakości mikrobiologicznej spożywczych otrąb zbożowych pochodzących z sieci handlowej

Pełny tekst Streszczenie