ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2003, 4(37)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

ELŻBIETA ROSIAK, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA

Zastosowanie metod prognozowania mikrobiologicznego do modelowania wzrostu mikroflory saprofitycznej w produktach mięsnych utrwalonych lizozymem w formie dimeru

Pełny tekst Streszczenie

WŁODZIMIERZ GRAJEK

Zmiany potencjału przeciwutleniającego surowców roślinnych w procesach przetwórczych i w czasie trawienia

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA DAREWICZ, JERZY DZIUBA, TOMASZ PANFIL

Biologicznie aktywne składniki żywności funkcjonalnej w profilaktyce chorób nowotworowych

Pełny tekst Streszczenie

URSZULA GAWLIK-DZIKI

Właściwości przeciwutleniające związków fenolowych uwalnianych w procesie trawienia in vitro brokułów

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA JANDA, JOACHIM FALKOWSKI, ANNA STOLARSKA

Zdolność szczepów termofilnego grzyba Thermomyces lanuginosus (syn. Humicola lanuginosa) do hydrolizy oleju słonecznikowego

Pełny tekst Streszczenie

ANNA RACZYŃSKA-CABAJ, EDYTA LIPIŃSKA, EUGENIUSZ SOBCZAK

Wpływ jonów magnezu na wzrost drożdży piekarskich Saccharomyces cerevisiae

Pełny tekst Streszczenie

STANISŁAW MLEKO

Tekstura i struktura żeli koncentratu i izolatu białek serwatkowych z niskoestryfikowaną pektyną

Pełny tekst Streszczenie

JAROSŁAW MAZURKIEWICZ, WALDEMAR GUSTAW, STANISŁAW MLEKO, BOHDAN ACHREMOWICZ

Tekstura ekstrudatów o podwyższonej zawartości surowców owsianych

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA MAGER, JAN KIRYLUK, ZUZANNA SZMYT, ELŻBIETA KONIECZNA

Określenie możliwości szacowania zawartości β-glukanów w produktach przemiału ziarna jęczmienia przez pomiar lepkości ich ekstraktów

Pełny tekst Streszczenie

BARBARA CZERNIEJEWSKA-SURMA, JOANNA ŻOCHOWSKA

Poziom histaminy w wybranych rodzajach mleka dostępnych w obrocie handlowym

Pełny tekst Streszczenie

ELŻBIETA PŁOCHARSKA-JANKOWSKA, MARIA SZPAKOWSKA

Możliwość zastosowania oscylatora zawierającego kationowy surfaktant do rozpoznawania cząsteczek substancji smakowych

Pełny tekst Streszczenie

JERZY DENABURSKI, TOMASZ BĄK, TOMASZ DASZKIEWICZ

Ocena jakości mięsa tuczników pochodzących od rożnych producentów

Pełny tekst Streszczenie