ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

BARBARA CZERNIEJEWSKA-SURMA, JOANNA ŻOCHOWSKA

Tytuł

Poziom histaminy w wybranych rodzajach mleka dostępnych w obrocie handlowym

Streszczenie

Oznaczono zawartość histaminy w wybranych rodzajach mleka dostępnych w obrocie handlowym metodą kolorymetryczną. Stwierdzono, że zawartość histaminy w badanych produktach bezpośrednio po zakupie była zróżnicowana. Najwięcej histaminy zawierało mleko w proszku odtłuszczone (3,18 mg/100 g produktu), następnie mleko krowie UHT (2,51 mg/100 g), mleko kozie UHT (2,29 mg/100 g) oraz mleko pasteryzowane wyborowe (1,55 mg/100 g). Najmniej histaminy zawierało mleko kozie świeże, niepasteryzowane (1,24 mg/100 g). Podczas przechowywania mleka pasteryzowanego oraz mleka UHT w temperaturze chłodniczej (3 ± 1°C i pokojowej (18 ± 2°C) w czasie 96 h, następował początkowo wzrost zawartości histaminy, a następnie jej spadek.

Słowa kluczowe

aminy biogenne, histamina, mleko, produkty mleczarskie

Do pobrania