ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2004, 4 (41)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

RADOSŁAW DEMBCZYŃSKI, TOMASZ JANKOWSKI

Unieruchamianie komórek drobnoustrojów metodą kapsułkowania – stan obecny i możliwości rozwoju tej metody

Pełny tekst Streszczenie

KAMILA MYSZKA, KATARZYNA CZACZYK

Rola egzopolisacharydów mikrobiologicznych w technologii żywności

Pełny tekst Streszczenie

ELIZA KOSTYRA

Interakcje substancji smakowych i zapachowych ze składnikami żywności – aspekty fizykochemiczne

Pełny tekst Streszczenie

AGATA MARZEC, PIOTR P. LEWICKI

Właściwości sorpcyjne pieczywa chrupkiego

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA PIECYK, MIROSŁAWA KLEPACKA

Właściwości funkcjonalne preparatów białkowych otrzymanych z nasion fasoli (Phaseolus vulgaris) metodą krystalizacji i izolacji klasycznej

Pełny tekst Streszczenie

BEATA DRUŻYŃSKA, MIROSŁAWA KLEPACKA

Właściwości przeciwutleniające preparatów polifenoli otrzymanych z okrywy nasiennej fasoli czarnej, różowej i białej (Phaseolus)

Pełny tekst Streszczenie

WIOLETTA TUR, EWA SZCZEPANIK, WOJCIECH KRZYŻANIAK, WOJCIECH BIAŁAS, WŁODZIMIERZ GRAJEK

Charakterystyka maltodekstryn otrzymanych ze skrobi ziemniaczanej przy użyciu preparatów amylolitycznych

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA PLASKOTA

Wyznaczenie obszaru optymalnych szybkości ścinania jogurtów o różnym czasie dojrzewania

Pełny tekst Streszczenie

MAGDALENA MIKA, AGNIESZKA WIKIERA, KRZYSZTOF ŻYŁA, PRZEMYSŁAW PEREK

Interakcje pektynaz i fosfataz w procesie zmian biodostępności białka z paszy dla drobiu

Pełny tekst Streszczenie

IRENA PERUCKA, MAŁGORZATA MATERSKA

Wpływ dolistnego stosowania jonów Ca2+ oraz procesu suszenia na zawartość α-tokoferolu, β-karotenu i ksantofili w owocach papryki słodkiej

Pełny tekst Streszczenie

JOANNA TRAFIAŁEK, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA, EMILIA FRONC

Stopień wdrożenia systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności w polskich zakładach

Pełny tekst Streszczenie