ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2005, 4 (45) S

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

ANNA BRZOZOWSKA, WOJCIECH ROSZKOWSKI, BARBARA PIETRUSZKA, JOANNA KAŁUŻA

Witaminy i składniki mineralne jako suplementy diety

Pełny tekst Streszczenie

HENRYK ŻEGOTA

Napromieniowanie żywności w aspekcie technologicznym, prawnym i wdrożeniowym

Pełny tekst Streszczenie

ZDZISŁAW TARGOŃSKI, ANNA STÓJ

Zafałszowania żywności i metody ich wykrywania

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA GUMUL, JAROSŁAW KORUS, BOHDAN ACHREMOWICZ

Wpływ procesów przetwórczych na aktywność przeciwutleniającą surowców pochodzenia roślinnego

Pełny tekst Streszczenie

MAREK GIBIŃSKI, DOROTA GUMUL, JAROSŁAW KORUS

Prozdrowotne właściwości owsa i produktów owsianych

Pełny tekst Streszczenie

HALINA GAMBUŚ

Nasiona lnu oleistego (Linum usitatissimum L.) jako źródło składników odżywczych w chlebie bezglutenowym

Pełny tekst Streszczenie

AGATA MARZEC, MAŁGORZATA BOROWIEC, PIOTR P. LEWICKI

Badanie tekstury pieczywa chrupkiego metodą emisji akustycznej

Pełny tekst Streszczenie

BRONISŁAW BUCZEK, WOJCIECH CHWIAŁKOWSKI

Wpływ modyfikacji powierzchni węgla aktywnego na jego zdolność do oczyszczania zużytego oleju smażalniczego

Pełny tekst Streszczenie

WALDEMAR GUSTAW, BARTOSZ SOŁOWIEJ, STANISŁAW MLEKO

Otrzymywanie deserów mlecznych z białek serwatkowych z dodatkiem skrobi i karagenu

Pełny tekst Streszczenie

HANNA KOWALSKA

Wpływ witaminy C na przebieg odwadniania osmotycznego jabłek

Pełny tekst Streszczenie

HANNA KOWALSKA, EWA DOMIAN, MONIKA JANOWICZ, ANDRZEJ LENART

Wpływ aglomeracji na adsorpcję pary wodnej przez wieloskładnikową żywność w proszku

Pełny tekst Streszczenie

HANNA KOWALSKA, EWA DOMIAN, MONIKA JANOWICZ, ANDRZEJ LENART

Wpływ aglomeracji na adsorpcję pary wodnej przez wieloskładnikową żywność w proszku

Pełny tekst Streszczenie

MARIOLA FRIEDRICH, JOANNA SADOWSKA, ANNA SAWICKA

Wpływ suplementacji diety witaminami z grupy B na skład kwasów tłuszczowych okołonarządowej tkanki tłuszczowej i procesy ich peroksydacji u szczura

Pełny tekst Streszczenie

TERESA LESZCZYŃSKA, RENATA BIEŻANOWSKA-KOPEĆ

Ocena sposobu żywienia w gospodarstwach domowych prowadzonych przez osoby z wyższym wykształceniem

Pełny tekst Streszczenie

TERESA LESZCZYŃSKA, JOANNA KAPUSTA, MIROSŁAW PYSZ

Ocena sposobu żywienia ludności wybranych gospodarstw wiejskich

Pełny tekst Streszczenie

ALEXANDER DANDÁR, KAMIL CEJPEK, DAGMAR VACULČÍKOVÁ, MAREK SKORŠEPA

Rola edukacji dotyczącej środowiskowej ochrony zdrowia wśród obywateli Republiki Słowackiej

Pełny tekst Streszczenie