ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2006, 4 (49)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

TERESA FORTUNA, DOROTA GAŁKOWSKA

Wpływ dodatku sacharydów na właściwości reologiczne skrobi modyfikowanych

Pełny tekst Streszczenie

EWA ZDYBEL

Właściwości preparatów skrobi ziemniaczanej poddanej modyfikacjom chemicznym i prażeniu

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA SAMBORSKA

Wpływ dodatków stabilizujących na kinetykę inaktywacji cieplnej α-amylazy z Aspergillus oryzae

Pełny tekst Streszczenie

MICHAŁ WOLNIAK, STANISŁAW KALISZ

Wpływ pektyn niskometylowanych na zawartość antocyjanów i polifenoli ogółem oraz ich aktywność przeciwrodnikową oznaczoną EPR w sokach truskawkowych

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA SKUPIEŃ, BARBARA WÓJCIK-STOPCZYŃSKA

Ocena jakości przecierów z truskawek odmiany Kent

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA SZAJDEK, EWA DĄBKOWSKA, EULALIA J. BOROWSKA

Wpływ obróbki enzymatycznej miazgi owoców jagodowych na zawartość polifenoli i aktywność przeciwutleniającą soku

Pełny tekst Streszczenie

IWONA ŚCIBISZ, MARTA MITEK

Aktywność przeciwutleniająca i zawartość związków fenolowych w suszach z owoców borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.)

Pełny tekst Streszczenie

ELŻBIETA DŁUŻEWSKA, ARKADIUSZ SZTERK

Wpływ wybranych przeciwutleniaczy na stabilność barwy napojów bezalkoholowych z dodatkiem β-karotenu

Pełny tekst Streszczenie

DARIUSZ KOWALCZYK, MAŁGORZATA STRYJECKA, BARBARA BARANIAK

Porównanie wpływu acetylacji na właściwości funkcjonalne hydrolizatów białkowych otrzymanych z nasion roślin strączkowych

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA KYCIA, MAŁGORZATA ZIARNO

Wzrost i przeżywalność bakterii jogurtowych w retentatach UF mleka

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA ZIARNO, SŁAWOMIR WIĘCŁAWSKI

Wpływ dodatku mleczanu wapnia na rozwój bakterii fermentacji mlekowej w bulionie MRS i w mleku

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA ZIELIŃSKA

Badania nad przeżywalnością bakterii Lactobacillus casei KN291 w napoju sojowym

Pełny tekst Streszczenie

KAROLINA POSZYTEK, ANDRZEJ LENART

Właściwości sorpcyjne modelowych odżywek sproszkowanych

Pełny tekst Streszczenie

ELWIRA WOROBIEJ, RAFAŁ WOŁOSIAK, MARTA CHWALISZ

Właściwości białek preparatów części białkowej jaja w procesie utlenienia

Pełny tekst Streszczenie

JERZY A. BALEJKO

Badanie metodą dynamiczną zmian właściwości lepkosprężystych mięsa wywołanych ogrzewaniem

Pełny tekst Streszczenie

ELIZA GRUCZYŃSKA, BOLESŁAW KOWALSKI, MAŁGORZATA KOWALSKA, KRZYSZTOF ŚMIECHOWSKI

Charakterystyka wybranych majonezów oraz wpływ temperatury i czasu przechowywania na ich stabilność

Pełny tekst Streszczenie

KAMILA MYSZKA, KATARZYNA CZACZYK

Rola zewnątrzkomórkowych białek w procesie adhezji Proteus vulgaris do powierzchni stali nierdzewnej

Pełny tekst Streszczenie