ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2007, 5 (54)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

ZBYSZKO LUBIEWSKI, JOANNA LE THANH, LIDIA STENDERA, GRAŻYNA LEWANDOWICZ

Hydroliza enzymatyczna, w recyrkulacyjnym reaktorze membranowym, soli sodowej oktenylobursztynianu skrobiowego

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA KAPELKO, TOMASZ ZIĘBA

Właściwości ekstrudowanej skrobi ziemniaczanej modyfikowanej glicyną

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA PIECYK, RENATA WALICKA

Wpływ modyfikacji hydrotermicznej na właściwości skrobi wyizolowanej z wybranych nasion roślin strączkowych

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA TRELA, LESZEK MOŚCICKI

Wpływ procesu ekstruzji na wybrane cechy jakościowe peletów zbożowych

Pełny tekst Streszczenie

ANNA MATUSZ-MIRLAK, DOROTA PASTUSZKA, HALINA GAMBUŚ

Zawartość wybranych składników prozdrowotnych w ekstrudatach z udziałem otrąb żytnich

Pełny tekst Streszczenie

KAROLINA STEMPIŃSKA, MARIA SORAL-ŚMIETANA, HENRYK ZIELIŃSKI, ANNA MICHALSKA

Wpływ obróbki termicznej na skład chemiczny i właściwości przeciwutleniające ziarniaków gryki

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA ZEMBOLD-GUŁA, JÓZEF BŁAŻEWICZ

Wpływ modyfikacji czasu słodowania ziarna jęczmienia na cechy brzeczek otrzymanych z udziałem grysu kukurydzianego

Pełny tekst Streszczenie

MAGDALENA SKOTNICKA, PIOTR PALICH

Wpływ warunków przechowywania na stopień czerstwienia mrożonych wyrobów ciastkarskich

Pełny tekst Streszczenie

DOMINIKA BOGUSZEWSKA

Wpływ niedoboru wody na zawartość wybranych składników chemicznych w bulwach ziemniaka

Pełny tekst Streszczenie

DARIUSZ KOWALCZYK, MAŁGORZATA STRYJECKA, BARBARA BARANIAK

Charakterystyka właściwości funkcjonalnych niemodyfikowanych i acylowanych koncentratów białek soczewicy i ich trypsynowych hydrolizatów

Pełny tekst Streszczenie

BEATA DRUŻYŃSKA, AGNIESZKA JEŻAK

Właściwości przeciwutleniające polifenoli zawartych w okrywie nasiennej nasion bobu

Pełny tekst Streszczenie

URSZULA SAMOTYJA, TOMASZ ZDZIEBŁOWSKI, MIROSŁAWA SZLACHTA, MARIA MAŁECKA

Przeciwutleniające właściwości ekstraktów z kiełków roślin

Pełny tekst Streszczenie

EWA SOSIŃSKA, MIECZYSŁAW W. OBIEDZIŃSKI

Badania nad bioaktywnymi glukozynolanami w wybranych odmianach warzyw krzyżowych techniką HPLC

Pełny tekst Streszczenie

EWA JABŁOŃSKA-RYŚ

Porównanie zawartości poliacetylenów w 18 odmianach selera korzeniowego

Pełny tekst Streszczenie

MICHAŁ GOŚLIŃSKI, RENATA ZAWIRSKA–WOJTASIAK, JANINA GAJC–WOLSKA

Optymalizacja parametrów techniki SPME do oceny aromatu owoców linii transgenicznych ogórka eksprymujących gen taumatyny II

Pełny tekst Streszczenie

JOANNA NIEWCZAS, MARTA MITEK

Wpływ przechowywania nowych odmian dyni olbrzymiej (Cucurbita maxima) na wybrane parametry składu chemicznego

Pełny tekst Streszczenie

EMILIA BERNAŚ, GRAŻYNA JAWORSKA, IRENEUSZ MACIEJASZEK, ADRIANA BIERNACKA

Wpływ obróbki wstępnej, zamrażania i zamrażalniczego składowania na teksturę pieczarek

Pełny tekst Streszczenie

ARKADIUSZ SZTERK, PIOTR PAWEŁ LEWICKI

Badanie stabilności β−karotenu na nośnikach stałych

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA ZIELIŃSKA, URSZULA UZAROWICZ

Warunki dojrzewania i przechowywania fermentowanego napoju sojowego

Pełny tekst Streszczenie

STANISŁAW KALISZ, MARTA MITEK

Wpływ dodatku nektaru z dzikiej róży na właściwości przeciwutleniające i zawartość składników bioaktywnych w mieszanych sokach różano-jabłkowych

Pełny tekst Streszczenie

STANISŁAW KALISZ, MICHAŁ WOLNIAK

Zmiany wybranych wyróżników jakościowych podczas przechowywania soków odtwarzanych z koncentratów

Pełny tekst Streszczenie

MAGDALENA KOPERA, MARTA MITEK

Wpływ procesu odwadniania osmotycznego na zawartośc polifenoli w suszach gruszkowych (Pyrus communis i Pyrus pyrifolia

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA RZĄCA, DOROTA WITROWA-RAJCHERT

Wpływ parametrów suszenia konwekcyjnomikrofalowego na aktywność przeciwrodnikową jabłek

Pełny tekst Streszczenie

IWONA ŚCIBISZ, MARTA MITEK

Wpływ procesu mrożenia i zamrażalniczego przechowywania owoców borówki wysokiej na zawartość antocyjanów

Pełny tekst Streszczenie

TOMASZ KRUPA, PIOTR LATOCHA

Aktywność przeciwutleniająca oraz zawartość witaminy C i związków fenolowych w owocach różnych genotypów aktinidii (Actinidia Lindl.)

Pełny tekst Streszczenie

EWA MAJEWSKA, ANNA DELMANOWICZ

Profile związków lotnych wybranych miodów pszczelich

Pełny tekst Streszczenie

PRZEMYSŁAW KRAWCZYK, BEATA DRUŻYŃSKA

Porównanie oznaczania zawartości katechin w liściach zielonej i czarnej herbaty, metodą wanilinową i metodą HPLC

Pełny tekst Streszczenie

MARTA CIECIERSKA, MIECZYSŁAW W. OBIEDZIŃSKI, MARTA ALBIN

Zanieczyszczenie herbat wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi

Pełny tekst Streszczenie

WALDEMAR GUSTAW, MACIEJ NASTAJ, BARTOSZ SOŁOWIEJ

Wpływ wybranych hydrokoloidów na właściwości reologiczne jogurtu stałeg

Pełny tekst Streszczenie

MACIEJ NASTAJ, WALDEMAR GUSTAW, BARTOSZ SOŁOWIEJ

Właściwości reologiczne deserów otrzymanych z białek serwatkowych z dodatkiem różnych substancji słodzących

Pełny tekst Streszczenie

BARTOSZ SOŁOWIEJ

Analiza tekstury analogów serów topionych z dodatkiem preparatów serwatkowych

Pełny tekst Streszczenie

ANNA BZDUCHA, MIECZYSŁAW W. OBIEDZIŃSKI

Liczebność pałeczek z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium oraz ich wpływ na zawartość skoniugowanego kwasu linolowego w modelowych serach dojrzewajacych

Pełny tekst Streszczenie

KAROLINA SZULC, ANDRZEJ LENART

Wpływ aglomeracji na właściwości użytkowe sproszkowanych modelowych odżywek dla dzieci

Pełny tekst Streszczenie

SABINA KOKOSZKA, ANDRZEJ LENART

Wybrane właściwości fizyczne powłok jadalnych serwatkowych

Pełny tekst Streszczenie

URSZULA ZŁOTEK, URSZULA GAWLIK-DZIKI

Wpływ kwaśnej hydrolizy na właściwości przeciwutleniajace alkoholowych ekstraktów wybranych przypraw

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA DEREWIAKA, MIECZYSŁAW W. OBIEDZIŃSKI

Modelowe badania nad utlenianiem steroli

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA JĘDRZEJKIEWICZ, ANNA FLOROWSKA

Stabilność i jakość bezcholesterolowych, niskotłuszczowych emulsji majonezowych zawierających inulinę

Pełny tekst Streszczenie

ALEKSANDRA GRASZKIEWICZ, MAŁGORZATA KAŹMIERSKA, JOANNA NIEDBALSKA

Wpływ dodatku preparatów mineralno-huminowych oraz przeciwutleniaczy do paszy niosek na aktywność lizozymu i cystatyny w białku jaj

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA LATOCH

Wpływ sonifikacji na właściwości żelu miofibryli podczas dojrzewania mięsa wołowego

Pełny tekst Streszczenie

ANNA MICHALSKA, HENRYK ZIELIŃSKI, MARIA SORAL-ŚMIETANA, KAROLINA STEMPIŃSKA

Zawartość związków fenolowych i pojemność przeciwutleniająca produktów żytnich w symulowanych in vitro zmianach pH w przewodzie pokarmowym oraz po trawieniu enzymatycznym in vitro

Pełny tekst Streszczenie

EWA ŻARY-SIKORSKA, JERZY JUŚKIEWICZ

Wpływ fruktanów o różnym stopniu polimeryzacji łańcucha węglowodanowego na procesy fermentacyjne w końcowym odcinku przewodu pokarmowego u szczurów doświadczalnych

Pełny tekst Streszczenie

MONIKA TWORKO, ALEKSANDRA MARKUCIŃSKA, ANNA WĘGRZYNEK

Zastosowanie bioluminescencyjnego pomiaru ATP do oceny poziomu higieny w gospodarstwach domowych

Pełny tekst Streszczenie