ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2008, 1 (56)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

TADEUSZ KOŁCZAK

Jakość wołowiny

Pełny tekst Streszczenie

MAREK SIKORA, MAGDALENA KRYSTYJAN

Interakcje skrobi różnego pochodzenia botanicznego z nieskrobiowymi hydrokoloidami polisacharydowymi

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA GAŁKOWSKA, TERESA FORTUNA

Charakterystyka żeli sporządzonych ze skrobi ziemniaczanej z udziałem wybranych sacharydów

Pełny tekst Streszczenie

ZBIGNIEW RZEDZICKI, ANNA WIRKIJOWSKA

Charakterystyka składu chemicznego przetworów jęczmiennych ze szczególnym uwzględnieniem składu frakcyjnego błonnika pokarmowego

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA NAWIRSKA, ANNA SOKÓŁ-ŁĘTOWSKA, ALICJA Z. KUCHARSKA, ANITA BIESIADA, MALWINA BEDNAREK

Porównanie zawartości frakcji włókna pokarmowego w odmianach dyni z gatunku Cucurbita maxima i Cucurbita pepo

Pełny tekst Streszczenie

ANNA STASIAK, ANETA ULANOWSKA

Aktywność przeciwutleniająca nowych odmian fasoli (Phaseolus vulgaris L.)

Pełny tekst Streszczenie

MARIAN REMISZEWSKI, MAŁGORZATA KULCZAK, KRZYSZTOF PRZYGOŃSKI, EUGENIUSZ KORBAS, MARIA JEŻEWSKA

Zmiany aktywności przeciwutleniającej nasion fasoli kolorowej ‘Red kidney’ (Phaseolus vulgaris L.) pod wpływem różnych form obróbki hydrotermicznej

Pełny tekst Streszczenie

MIROSŁAWA SZLACHTA, MARIA MAŁECKA

Właściwości przeciwutleniające herbatek owocowych

Pełny tekst Streszczenie

DARIUSZ KŁÓDKA, MACIEJ BOŃKOWSKI, ARKADIUSZ TELESIŃSKI

Zawartość wybranych metyloksantyn i związków fenolowych w naparach różnych rodzajów herbat rozdrobnionych (dust i fannings) w zależności od czasu parzenia

Pełny tekst Streszczenie

EUGENIA CZERNYSZEWICZ

Ważność wybranych cech jakościowych jabłek dla konsumentów

Pełny tekst Streszczenie

JERZY SZPENDOWSKI, EMIL SZYMAŃSKI, MONIKA BIAŁOBRZEWSKA, AGNIESZKA KWIATKOWSKA

Wpływ dodatku chlorku wapnia i ogrzewania mleka na skład chemiczny i wartość odżywczą sera salami

Pełny tekst Streszczenie

PIOTR POKRZYWA, EWA CIEŚLIK

Ocena sposobu żywienia pacjentów w szpitalach województwa małopolskiego

Pełny tekst Streszczenie

WIESŁAW ŁUKASIŃSKI

Zarządzanie jakością produktu ekologicznego

Pełny tekst Streszczenie