ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2008, 2 (57)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

EWA CIEŚLIK, AGNIESZKA NIEDOŚPIAŁ, BARBARA MICKOWSKA

Wykorzystanie elektroforezy kapilarnej w analizie żywności

Pełny tekst Streszczenie

MAREK GIBIŃSKI

β-glukany owsa jako składnik żywności funkcjonalnej

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA KOŚCIELNY, MAREK GIBIŃSKI

Charakterystyka skrobi owsianych pochodzących z różnych form owsa

Pełny tekst Streszczenie

ANNA DIOWKSZ, DANUTA SUCHARZEWSKA, WOJCIECH AMBROZIAK

Wpływ składu mieszanek skrobiowych na właściwości chleba bezglutenowego

Pełny tekst Streszczenie

ANNA KORUS, WALDEMAR KMIECIK, ZOFIA LISIEWSKA

Wpływ czasu i temperatury przechowywania na jakość apertyzowanej masy makowej

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA ZARĘBA, MAŁGORZATA ZIARNO, MIECZYSŁAW OBIEDZIŃSKI, ANNA BZDUCHA

Profil lotnych związków modeli mleka niefermentowanego i fermentowanego przez bakterie jogurtowe

Pełny tekst Streszczenie

EWA STASIUK, PIOTR PRZYBYŁOWSKI

Wpływ zmodyfikowanego sposobu stosowania KNO3 na przemiany azotanów(v) i (III) podczas dojrzewania sera tykocińskiego

Pełny tekst Streszczenie

ROMAN NIEDZIÓŁKA, KRYSTYNA PIENIAK-LENDZION, ELŻBIETA HOROSZEWICZ, GRAŻYNA REMISZEWSKA

Wpływ nasion lnu na wartość rzeźną i jakość mięsa koziołków rasy białej uszlachetnionej

Pełny tekst Streszczenie

GRAŻYNA KRASNOWSKA, ANNA SALEJDA

Wybrane cechy jakościowe tłuszczu pochodzącego z tusz tuczników różnych grup genetycznych

Pełny tekst Streszczenie

EWA MAJEWSKA

Walidacja wybranych metod oznaczania aspartamu w słodzikach

Pełny tekst Streszczenie

EUGENIA CZERNYSZEWICZ

Zastosowanie analizy głównych składowych do opisu konsumenckiej struktury jakości jabłek

Pełny tekst Streszczenie

ANNA BOGACKA, BEATA NAWROT, MILENA GRYZA, EDYTA BALEJKO, ELŻBIETA KUCHARSKA

Ocena znajomości i przestrzegania zasad diety śródziemnomorskiej u pacjentów przychodni kardiologicznych

Pełny tekst Streszczenie

TERESA LESZCZYŃSKA, ELŻBIETA SIKORA, RENATA BIEŻANOWSKA-KOPEĆ, KATARZYNA PYSZ, ESTERA NOWACKA

Ocena prawidłowości bilansowania składu racji pokarmowych osób starszych zamieszkujących w wybranych domach pomocy społecznej oraz w zakładzie opiekuńczo-leczniczym

Pełny tekst Streszczenie