ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2008, 3 (58)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

KATARZYNA KYCIA

Czynniki kształtujące teksturę serów topionych

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA ZARĘBA, MIECZYSŁAW OBIEDZIŃSKI, MAŁGORZATA ZIARNO

Porównanie profilu lotnych związków mleka fermentowanego i niefermentowanego przez bakterie jogurtowe i szczepy probiotyczne

Pełny tekst Streszczenie

GRAŻYNA KRASNOWSKA, ANNA SALEJDA

Czynniki wpływające na wybór mlecznych napojów fermentowanych przez studentów Wrocławia

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA NOGALA-KAŁUCKA, JAN PIKUL, ALEKSANDER SIGER

Zastosowanie chromatografi cieczowej w badaniach autentyczności masła

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA ŚMIECIŃSKA, STANISŁAW WAJDA

Jakość mięsa krów zaliczonych w klasyfikacji poubojowej EUROP do różnych klas

Pełny tekst Streszczenie

HANNA MISZKIEWICZ, JOANNA OKRAJNI, STANISŁAW BIELECKI

Zmiany zawartości oraz aktywności przeciwutleniającej polifenoli i albumin grochu podczas fermentacji w bioreaktorze SSSR

Pełny tekst Streszczenie

ANNA CIOŁEK, EWA MAKARSKA, BOGUSŁAW MAKARSKI

Zawartość wybranych składników żywieniowych w ziarnie owsa czarnego i żółtoziarnistego

Pełny tekst Streszczenie

DANUTA GÓRECKA, JACEK ANIOŁA, KRZYSZTOF DZIEDZIC, PATRYCJA ŁAWNICZAK

Wpływ stopnia rozdrobnienia mikronizowanych preparatów wysokobłonnikowych na ich wybrane właściwości funkcjonalne

Pełny tekst Streszczenie

MAGDALENA MICHALCZYK, RYSZARD MACURA

Wpływ warunków przechowywania na jakość wybranych, dostępnych w obrocie handlowym, mało przetworzonych produktów warzywnych

Pełny tekst Streszczenie

BARBARA SOKOŁOWSKA, ŁUCJA ŁANIEWSKA-TROKENHEIM

Zastosowanie zautomatyzowanego analizatora mikrobiologicznego BACT/ALERT® 3D (BIOMERIEUX) do wykrywania Alicyclobacillus Sp. w zagęszczonych sokach jabłkowych

Pełny tekst Streszczenie

PRZEMYSŁAW DMOWSKI, MARIA ŚMIECHOWSKA

Wykorzystanie włókna surowego do wykrywania zafałszowań w herbacie

Pełny tekst Streszczenie

MAGDALENA MIKA, BARBARA E. BORCZAK, AGNIESZKA WIKIERA

Wpływ temperatury przygotowania ekstraktów herbaty białej na skład flawan-3-oli i ich oddziaływanie na dostępność składników odżywczych z pasztetu mięsnego

Pełny tekst Streszczenie

MAREK NOWAK, TADEUSZ TRZISZKA, JULIA OTTO

Pozycja jakości posiłków wśród czynników kształtujących preferencje nabywców usług gastronomicznych

Pełny tekst Streszczenie