ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2008, 6 (61)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

EWA BIAŁECKA-FLORJAŃCZYK

Rola fazy ciekłokrystalicznej w procesach przetwarzania żywności

Pełny tekst Streszczenie

ANNA WOCIÓR, HENRYK KOSTYRA, MAŁGORZATA KUŚMIERCZYK

Lektyny żywności

Pełny tekst Streszczenie

ADRIANA NOWAK, ZDZISŁAWA LIBUDZISZ

Karcynogenna aktywność mikroorganizmów jelitowych

Pełny tekst Streszczenie

JOANNA TOMCZYK, ANNA OLEJNIK, KATARZYNA KOWALSKA, WOJCIECH BIAŁAS, WŁODZIMIERZ GRAJEK

Ocena aktywności cytotoksycznej ekstrudatów fasolowokukurydzianych względem nowotworowych komórek nabłonka jelitowego

Pełny tekst Streszczenie

JOANNA KLEPACKA, ŁUCJA FORNAL

Określenie zależności między zawartością wybranych związków fenolowych a wartością przemiałową ziarna pszenicy

Pełny tekst Streszczenie

MAREK GIBIŃSKI

Charakterystyka chemiczna i żywieniowa hydrolizatów owsianych o niskim stopniu scukrzenia

Pełny tekst Streszczenie

BEATA DRUŻYŃSKA, IZABELA STRZECHA, RAFAŁ WOŁOSIAK, ELWIRA WOROBIEJ

Zawartość wybranych związków biologicznie aktywnych w ekstraktach z suszonych moreli oraz ich właściwości przeciwutleniające

Pełny tekst Streszczenie

MAGDALENA MIKA, AGNIESZKA WIKIERA, KRZYSZTOF ŻYŁA

Wpływ czasu i temperatury ekstrakcji na zawartość katechin w wodnych ekstraktach herbaty białej

Pełny tekst Streszczenie

EDWARD KOŁAKOWSKI, MAREK WIANECKI, IWONA MILEWSKA

Temperatura cieplnej koagulacji białek mięśniowych ryb i zwierząt rzeźnych wybranych gatunków

Pełny tekst Streszczenie

MAREK ADAMCZAK, WŁODZIMIERZ BEDNARSKI

Enzymatyczna synteza galaktooligosacharydów i laktulozy w permeacie po ultrafiltracji serwatki

Pełny tekst Streszczenie

JACEK DOMAGAŁA, MONIKA WSZOŁEK

Wpływ sposobu zagęszczania oraz rodzaju szczepionki na teksturę i podatność na synerezę jogurtu i biojogurtów z mleka koziego

Pełny tekst Streszczenie

EWA CZARNIECKA-SKUBINA, IWONA NAMYSŁAW

Wybrane elementy zachowań żywieniowych uczniów szkół średnich

Pełny tekst Streszczenie