ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2013, 2 (87)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

PAULINA PAJĄK, TERESA FORTUNA, IZABELA PRZETACZEK-ROŻNOWSKA

Opakowania jadalne na bazie białek i polisacharydów – charakterystyka i zastosowanie

Pełny tekst Streszczenie

BOGDAN JANICKI, MATEUSZ BUZAŁA

Wpływ kolagenu na jakość technologiczną mięsa

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA PIETRZAK, MONIKA MICHALCZUK, JAN NIEMIEC, JAN MROCZEK, LECH ADAMCZAK, MONIKA ŁUKASIEWICZ

Porównanie wybranych wyróżników jakości mięsa kurcząt szybko i wolno rosnących

Pełny tekst Streszczenie

ADAM WIĘK, KATARZYNA TKACZ, RYSZARD ŻYWICA

Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w mięsnych produktach grillowanych w zależności od zawartości tłuszczu w surowcu

Pełny tekst Streszczenie

HALINA SIECZKOWSKA, KATARZYNA ANTOSIK, ELŻBIETA KRZĘCIO-NIECZYPORUK, ANDRZEJ ZYBERT, MARIA KOĆWIN-PODSIADŁA

Przydatność wybranych parametrów oznaczanych 45 min post mortem w mięśniu Longissimus lumborum do oceny jakości wieprzowiny

Pełny tekst Streszczenie

URSZULA TRIL, ANNA M. SALEJDA, GRAŻYNA KRASNOWSKA

Zastosowanie hydrolizatów z białek jaj w produkcji modelowych przetworów mięsnych

Pełny tekst Streszczenie

JOLANTA CALIK

Zmiany cech jakościowych jaj, pochodzących od kur nieśnych Żółtonóżka kuropatwiana (Ż-33), w zależności od warunków ich przechowywania

Pełny tekst Streszczenie

BARTOSZ SOŁOWIEJ

Wpływ preparatów serwatkowych na przylegalność analogów serów topionych do różnych materiałów opakowaniowych

Pełny tekst Streszczenie

WALDEMAR GUSTAW, BARTOSZ SOŁOWIEJ, EWA JABŁOŃSKA-RYŚ, MARTA ZALEWSKA-KORONA

Wybrane właściwości reologiczne wodnych dyspersji kazeinowo-polisacharydowych

Pełny tekst Streszczenie

ANNA DANKOWSKA, MARIA MAŁECKA, WOJCIECH KOWALEWSKI

Zastosowanie fluorymetrii synchronicznej do wykrywania zafałszowania oliwy z oliwek wybranymi olejami z nasion

Pełny tekst Streszczenie

MICHALINA ADASZYŃSKA, MARIA SWARCEWICZ, AGATA MARKOWSKA-SZCZUPAK, DOROTA JADCZAK

Skład chemiczny i właściwości przeciwdrobnoustrojowe olejku eterycznego i ekstraktu z mięty pieprzowej odmiany ‘Asia’

Pełny tekst Streszczenie

GRAŻYNA GOZDECKA, BŁAŻEJ DOMOWICZ

Charakterystyka cech akustycznych chipsów ziemniaczanych w zależności od rodzaju testu mechanicznego

Pełny tekst Streszczenie

HANNA ŚMIGIELSKA, JACEK LEWANDOWICZ, JOANNA LE THANH-BLICHARZ

Wpływ skrobi opornej typu RS4 na barwę i właściwości reologiczne keczupu

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA CIURZYŃSKA, ANDRZEJ LENART, PATRYCJA KAWKA

Wpływ blanszowania i sposobu mrożenia na wybrane właściwości liofilizowanej dyni

Pełny tekst Streszczenie

GRZEGORZ ZAGUŁA, CZESŁAW PUCHALSKI

Zmiany glukozowo-fruktozowe w jabłkach poddanych oddziaływaniu stałych i wolnozmiennych pól magnetycznych

Pełny tekst Streszczenie

PIOTR KAFEL, PAWEŁ NOWICKI, TADEUSZ SIKORA

Planowanie w integrowaniu systemów zarządzania w przedsiębiorstwach branży spożywczej

Pełny tekst Streszczenie