ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2013, 3 (88)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

JOANNA STADNIK

Aminy biogenne w wyrobach mięsnych surowo dojrzewających

Pełny tekst Streszczenie

MIROSŁAW GABRYSZUK, TOMASZ SAKOWSKI, EWA METERA, BEATA KUCZYŃSKA, EWA REMBIAŁKOWSKA

Wpływ żywienia na zawartość składników bioaktywnych w mleku krów z gospodarstw ekologicznych

Pełny tekst Streszczenie

BARBARA BUGAJ, TERESA LESZCZYŃSKA, MIROSŁAW PYSZ, ANETA KOPEĆ, JOANNA PACHOLARZ, KATARZYNA PYSZ-IZDEBSKA

Charakterystyka i prozdrowotne właściwości Stevia rebaudiana Bertoni

Pełny tekst Streszczenie

KRZYSZTOF KARPIESIUK, WOJCIECH KOZERA, DOROTA BUGNACKA, JANUSZ FALKOWSKI

Wpływ warunków chowu tuczników na jakość mięsa i profil kwasów tłuszczowych w mięśniu najdłuższym grzbietu

Pełny tekst Streszczenie

ZENON NOGALSKI, PAULINA POGORZELSKA-PRZYBYŁEK, ZOFIA WIELGOSZ-GROTH, MONIKA SOBCZUK-SZUL, CEZARY PURWIN, RAFAŁ WINARSKI, JACEK NIEDŹWIEDŹ

Wartość rzeźna wolców mieszańców mięsnych w zależności od intensywności opasu i wieku zwierząt w momencie uboju

Pełny tekst Streszczenie

PIOTR SZYMAŃSKI, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA

Ocena możliwości zastosowania szczepu bakterii Staphylococcus carnosus ATCC-51365 w procesie peklowania mięsa

Pełny tekst Streszczenie

MONIKA SKWAREK, ZBIGNIEW J. DOLATOWSKI

Wpływ bakterii probiotycznych na właściwości reologiczne szynek surowo dojrzewających

Pełny tekst Streszczenie

JUSTYNA KOZIOŁ, KATARZYNA SKRZYPCZAK, WALDEMAR GUSTAW, ADAM WAŚKO

Wpływ preparatów białek mleka na wzrost bakterii z rodzaju Bifidobacterium

Pełny tekst Streszczenie

ANNA MITUNIEWICZ-MAŁEK, IZABELA DMYTRÓW, JERZY BALEJKO, MAŁGORZATA ZIARNO

Komercyjne kultury probiotyczne Lactobacillus sp. (Lb. paracasei, Lb. casei i Lb. acidophilus) w napojach fermentowanych z mleka koziego

Pełny tekst Streszczenie

ANNA CHLEBOWSKA-ŚMIGIEL, MAŁGORZATA GNIEWOSZ

Próba zastosowania pullulanu jako stymulatora wzrostu wybranych bakterii probiotycznych i potencjalnie probiotycznych

Pełny tekst Streszczenie

SŁAWOMIR PIETRZYK, LESŁAW JUSZCZAK, TERESA FORTUNA, KAROLINA KRÓLIKOWSKA

Wpływ kompleksowania skrobi utlenionych składnikami mineralnymi na ich właściwości reologiczne

Pełny tekst Streszczenie

ANNA PTASZEK, PAWEŁ PTASZEK, MIROSŁAW GRZESIK

Zastosowanie wykładniczych reologicznych równań stanu do opisu strukturalnych właściwości hydrokoloidów

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA MARCINIAK-ŁUKASIAK, ANNA ŻBIKOWSKA

Jakość makaronów instant w zależności od warunków procesu smażenia

Pełny tekst Streszczenie

AGATA GÓRSKA, KAROLINA SZULC, EWA OSTROWSKA-LIGĘZA, MAGDALENA WIRKOWSKA, JOANNA BRYŚ

Próba zastosowania β-laktoglobuliny jako nośnika palmitynianu retinylu w układach beztłuszczowych

Pełny tekst Streszczenie

EMILIA JANISZEWSKA, MONIKA ARCISZEWSKA, DOROTA WITROWA-RAJCHERT

Zależność między efektywnością mikrokapsułkowania aromatu wanilinowego i właściwościami fizycznymi uzyskanych proszków

Pełny tekst Streszczenie

ANNA S. TARCZYŃSKA

Projektowanie żywności wygodnej z wykorzystaniem metody QFD

Pełny tekst Streszczenie