ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2013, 5 (90)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

ARTUR WIKTOR, MAGDALENA ŚLEDŹ, MAŁGORZATA NOWACKA, DOROTA WITROWA-RAJCHERT

Możliwości zastosowania niskotemperaturowej plazmy w technologii żywności

Pełny tekst Streszczenie

MAGDALENA OLSZEWSKA, ŁUCJA ŁANIEWSKA-TROKENHEIM

Odpowiedź bakterii fermentacji mlekowej na stres – stadium VBNC

Pełny tekst Streszczenie

JACEK KIJOWSKI, GRZEGORZ LEŚNIEROWSKI, RENATA CEGIELSKA-RADZIEJEWSKA

Jaja cennym źródłem składników bioaktywnych

Pełny tekst Streszczenie

TOMASZ SZABLEWSKI, EWA GORNOWICZ, KINGA STUPER-SZABLEWSKA, ANNA KACZMAREK, RENATA CEGIELSKA-RADZIEJEWSKA

Skład mineralny treści jaj kur ras zachowawczych z chowu ekologicznego

Pełny tekst Streszczenie

TOMASZ DASZKIEWICZ, MILENA WIĘCKOWSKA, DOROTA KUBIAK, NATALIA HNATYK, MILENA KOBA-KOWALCZYK

Charakterystyka jakości mięsa z różnych elementów tuszy kozłów sarny europejskiej (Capreolus capreolus L.) odstrzelonych w północno-wschodniej i południowo-wschodniej Polsce

Pełny tekst Streszczenie

TADEUSZ SZMAŃKO, JUSTYNA GÓRECKA, JAKUB NIEDŹWIEDŹ, ADAM MALICKI

Wybrane wyróżniki jakościowe polędwic sopockich zapakowanych w stanie niewychłodzonym (badania modelowe)

Pełny tekst Streszczenie

JOANNA MIAZEK, JAN MROCZEK

Wpływ dodatku preparatu Gel-fat i czasu sterylizacji na właściwości modelowej konserwy mięsnej

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA WRONIAK, ANDRZEJ ANDERS, ARKADIUSZ SZTERK, RADOSŁAW SZYMCZAK

Wpływ obłuskiwania nasion na jakość sensoryczną i fizykochemiczną oraz wartość żywieniową oleju rzepakowego tłoczonego na zimno

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA KOZŁOWICZ, FRANCISZEK KLUZA, DARIUSZ GÓRAL

Wpływ metody zamrażania na wyciek i twardość żeli żelatynowych otrzymywanych w różnych środowiskach

Pełny tekst Streszczenie

JULITA REGUŁA, ANNA GRAMZA-MICHAŁOWSKA

Wartość odżywcza oraz indeks glikemiczny produktów zbożowych z dodatkiem suszu boczniaka ostrygowatego (Pleurotus ostreatus)

Pełny tekst Streszczenie

IWONA JASIŃSKA-KULIGOWSKA, MACIEJ KULIGOWSKI, PIOTR KOŁODZIEJCZYK, JAN MICHNIEWICZ

Wpływ procesów fermentacji, ekstruzji i wypieku na zawartość fruktanów w produktach żytnich

Pełny tekst Streszczenie

ADAM KOPEĆ, ALDONA BAĆ

Wpływ dodatku mąki łubinowej na jakość chleba pszenżytniego

Pełny tekst Streszczenie

JOANNA MILALA, MICHAŁ SÓJKA, KATARZYNA KRÓL, MARIA BUCZEK

Charakterystyka składu chemicznego owoców Rosa pomifera ‘Karpatia’

Pełny tekst Streszczenie

ARKADIUSZ TELESIŃSKI, MONIKA GRZESZCZUK, DOROTA JADCZAK, GABRIELA WYSOCKA, MIROSŁAW ONYSZKO

Ocena zmian zawartości azotanów(V) w wybranych ziołach przyprawowych w zależności od sposobu ich utrwalenia i czasu przechowywania

Pełny tekst Streszczenie

IWONA KOWALCZUK, KRYSTYNA GUTKOWSKA, MARTA SAJDAKOWSKA, SYLWIA ŻAKOWSKA-BIEMANS, ANNA KOZŁOWSKA, ANNA OLEWNIK-MIKOŁAJEWSKA

Innowacyjny konsument żywności pochodzenia zwierzęcego

Pełny tekst Streszczenie

MAREK NOWAK, MACIEJ OZIEMBŁOWSKI, TADEUSZ TRZISZKA, HALINA BEŃ

Ocena ważności cech sera twardego i miejsca jego zakupu w opiniach konsumentów z Holandii, Niemiec i Polski

Pełny tekst Streszczenie