ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2014, 4 (95)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

BARBARA SOKOŁOWSKA:

Alicyclobacillus – termofilne kwasolubne bakterie przetrwalnikujące – charakterystyka i występowanie

Pełny tekst Streszczenie

IWONA SZOT, TOMASZ LIPA, BOŻENA SOSNOWSKA

Jagoda kamczacka – właściwości prozdrowotne owoców i możliwości ich zastosowania

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA KLUSZCZYŃSKA, WANDA SOWIŃSKA

Wpływ procesów technologicznych na zawartość substancji bioaktywnych w owocach borówki czernicy

Pełny tekst Streszczenie

LUBOMIRA BRONIARZ-PRESS, JACEK RÓŻAŃSKI, SYLWIA RÓŻAŃSKA, JOANNA KMIECIK

Właściwości reologiczne warstwy powierzchniowej cieczy wybranych piw komercyjnych

Pełny tekst Streszczenie

URSZULA K. RAFALSKA, ANNA KAMIŃSKA-DWÓRZNICKA

Wpływ dodatku wybranych biopolimerów na parametry procesu zamrażania modelowego roztworu sacharozy

Pełny tekst Streszczenie

ANNA CHLEBOWSKA-ŚMIGIEL, MAŁGORZATA GNIEWOSZ, JACEK WILCZAK, DARIUSZ KAMOLA

Wpływ dodatku pullulanu na wzrost i zdolności fermentacyjne wybranych bakterii z rodzaju Lactobacillus

Pełny tekst Streszczenie

KAROL MIŃKOWSKI, ARTUR KALINOWSKI, ANNA KRUPSKA

Wpływ sposobu przygotowania nasion oraz dławienia masy nasiennej w prasie ślimakowej na parametry procesu tłoczenia i cechy jakościowe oleju lnianego

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA JANDA, AGATA MARKOWSKA-SZCZUPAK, ANTONI W. MORAWSKI

Wpływ aktywności wody i temperatury na wzrost oraz aktywność lipolityczną szczepów Penicillium chrysogenum w pożywkach płynnych z olejami roślinnymi

Pełny tekst Streszczenie

JOLANTA TOMASZEWSKA-GRAS

Wpływ prędkości schładzania tłuszczu mlecznego na proces krystalizacji zawartych w nim triacylogliceroli

Pełny tekst Streszczenie

ZYGMUNT LITWIŃCZUK, MONIKA KOWAL, JOANNA BARŁOWSKA

Podstawowy skład chemiczny oraz udział kwasów tłuszczowych i zawartość cholesterolu w mleku krów czterech ras użytkowanych w intensywnych technologiach chowu

Pełny tekst Streszczenie

IWONA CHWASTOWSKA-SIWIECKA, JOANNA KALINIEWICZ, JACEK KONDRATOWICZ, NATALIA SKIEPKO

Wpływ czasu zamrażalniczego przechowywania i metody rozmrażania na profil kwasów tłuszczowych tłuszczu śródmięśniowego mięsa króliczego

Pełny tekst Streszczenie

STANISŁAW WAJDA, JACEK KONDRATOWICZ, EWA BURCZYK, RAFAŁ WINARSKI

Wydajność rzeźna i jakość mięsa tusz buhajków zakwalifikowanych w systemie EUROP do różnych klas uformowania

Pełny tekst Streszczenie

PIOTR SZYMAŃSKI, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA

Efektywność szczepu bakterii Staphylococcus carnosus ATCC51365 w zakresie redukcji azotanów(V) w środowisku mięsnym

Pełny tekst Streszczenie

JUSTYNA LIBERA, ZBIGNIEW J. DOLATOWSKI:

Wpływ bakterii probiotycznych Lactobacillus acidophilus (Bauer) i Bifidobacterium bifidum na zmiany tłuszczu w mięsnych wyrobach surowo dojrzewających podczas przechowywania

Pełny tekst Streszczenie

ANNA BAGNOWSKA, LUCJAN KRALA, AGNIESZKA NOWAK, JOANNA ORACZ

Właściwości przeciwutleniające chitozanu w kiełbasach bez dodatku azotanu(III)

Pełny tekst Streszczenie

WIESŁAWA GRZESIŃSKA, MARZENA TOMASZEWSKA, BEATA BILSKA, JOANNA TRAFIAŁEK

Optymalizacja uwarunkowań wyboru systemu dystrybucji posiłków w żywieniu szpitalnym

Pełny tekst Streszczenie