ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2016, 2 (105)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

ANNA M. STACHNIUK, EMILIA FORNAL

Techniki ekstrakcyjne stosowane w oznaczaniu pozostałości pestycydów w żywności metodą LC-MS

Pełny tekst Streszczenie

EDYTA M. KUTYŁA-KUPIDURA, MAREK SIKORA, ANNA DOBOSZ, MAGDALENA KRYSTYJAN

Wpływ zastąpienia sacharozy alternatywnymi substancjami słodzącymi na właściwości produktów ciastkarskich

Pełny tekst Streszczenie

MARIUSZ FLOREK, PIOTR DOMARADZKI, ZYGMUNT LITWIŃCZUK

Teorie dotyczące naturalnych procesów kruszenia mięsa po uboju

Pełny tekst Streszczenie

ZOFIA SOKOŁOWICZ, JÓZEFA KRAWCZYK, MAGDALENA DYKIEL

Wpływ czasu przechowywania na jakość i właściwości funkcjonalne jaj od kur objętych w Polsce programem ochrony

Pełny tekst Streszczenie

KAROL MIŃKOWSKI, ARTUR KALINOWSKI, ANNA KRUPSKA

Wpływ wstępnej obróbki enzymatycznej nasion na parametry procesu tłoczenia i cechy jakościowe oleju lnianego

Pełny tekst Streszczenie

BEATA PASZCZYK, WALDEMAR BRANDT

Wpływ czasu przechowywania na zawartość CLA oraz izomerów trans C18:1 i C18:2 w jogurtach z mleka krowiego o znormalizowanej zawartości tłuszczu

Pełny tekst Streszczenie

GENOWEFA BONCZAR, HENRYK PUSTKOWIAK, JACEK DOMAGAŁA, DOROTA NAJGEBAUERLEJKO, MAREK SADY, MARIA WALCZYCKA, MONIKA WSZOŁEK

Zawartość cholesterolu i profil kwasów tłuszczowych w śmietance i śmietanie z mleka trzech ras krów

Pełny tekst Streszczenie

BARBARA SIONEK, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA, HALINA GAWARSKA, JACEK POSTUPOLSKI

Przydatność technologiczna szczepu Lactobacillus rhamnosus K4 do produkcji probiotycznego soku warzywnego

Pełny tekst Streszczenie

GRZEGORZ FIUTAK, EWA HAJDUK, MAGDA FILIPCZAK-FIUTAK, RYSZARD MACURA, BOŻENA FIREK

Wpływ wybranych procesów termicznych na zachowanie właściwości przeciwutleniających homogenatów z owoców jagodowych

Pełny tekst Streszczenie

KLAUDIA KULIK, BOŻENA WASZKIEWICZ-ROBAK

Ocena możliwości stosowania dozwolonych oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących kwasów tłuszczowych w odniesieniu do orzechów jadalnych

Pełny tekst Streszczenie

TOMASZ TARKO, DOROTA SEMIK, ALEKSANDRA DUDA-CHODAK, PAWEŁ SATORA, PAWEŁ SROKA

Przemiany związków polifenolowych w symulowanym przewodzie pokarmowym człowieka

Pełny tekst Streszczenie