ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

BEATA PASZCZYK, WALDEMAR BRANDT

Tytuł

Wpływ czasu przechowywania na zawartość CLA oraz izomerów trans C18:1 i C18:2 w jogurtach z mleka krowiego o znormalizowanej zawartości tłuszczu

Streszczenie

Przedmiotem badań była ocena zawartości sprzężonego kwasu linolowego cis9trans11 C18:2 (CLA) oraz izomerów trans kwasu C18:1 i kwasu C18:2 w mleku znormalizowanym oraz w jogurtach z niego wyprodukowanych: świeżych i przechowywanych w temp. 8 ± 1 ºC do 21 dni. Jogurty wyprodukowano metodą termostatową w skali półtechnicznej. Do ich produkcji zastosowano mrożone kultury jogurtowe YoFlex®Premium 2.0. W badaniach wykazano, że czas przechowywania jogurtów wpłynął istotnie (p < 0,05) na zmniejszenie zawartości sprzężonego kwasu linolowego (CLA) oraz izomerów trans kwasu C18:1 i C18:2 w jogurtach. Największą zawartością kwasu cis9trans11 C18:2 oraz izomerów trans kwasu C18:1 i C18:2 charakteryzowały się jogurty świeże w 1. dniu przechowywania. Średnia zawartość CLA w tych jogurtach wynosiła 3,16 mg/g tłuszczu. Zawartość izomerów trans kwasu C18:1 wynosiła 15,28 mg/g tłuszczu, a izomerów trans kwasu C18:2 – 4,48 mg/g tłuszczu. Najmniejszą zawartość CLA oraz izomerów trans kwasu C18:1 i C18:2 stwierdzono w jogurtach w 21. dniu przechowywania. Średnie zawartości kwasów wynosiły: sprzężonego kwasu linolowego – 1,95 mg/g tłuszczu, izomerów trans kwasu C18:1 – 9,96 mg/g tłuszczu, a izomerów trans kwasu C18:2 – 2,79 mg/g tłuszczu. Zawartość CLA oraz sumy izomerów trans C18:1 i C18:2 w tłuszczu badanych jogurtów były ze sobą silnie skorelowane.

Słowa kluczowe

CLA, izomery trans, jogurt, przechowywanie

Do pobrania