ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2018, 25, 2(115)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

HALINA MAKAŁA

Modyfikacja wartości żywieniowej mięsa i przetworów mięsnych poprzez zmiany ilości i składu tłuszczów oraz ograniczanie zawartości soli

Pełny tekst Streszczenie

ANNA KRZEPIŁKO, ROMAN PRAŻAK, BARBARA SKWARYŁO-BEDNARZ, AGATA ŚWIĘCIŁO

Pąki, liście i nasiona porzeczki czarnej – źródło substancji bioaktywnych o prozdrowotnych właściwościach

Pełny tekst Streszczenie

WIESŁAW PRZYBYLSKI, KATARZYNA KAJAK-SIEMASZKO, DANUTA JAWORSKA, EWELINA SZYMCZYK, PIOTR SAŁEK

Zastosowanie błonnika pokarmowego o zróżnicowanej długości włókien do podwyższenia jakości wędlin wyprodukowanych z mięsa wadliwego

Pełny tekst Streszczenie

JOLANTA CALIK, JÓZEFA KRAWCZYK, JOANNA OBRZUT

Fizykochemiczne i sensoryczne cechy mięsa kogutów i kapłonów Sussex rodu S-66

Pełny tekst Streszczenie

KRZYSZTOF WÓJCICKI

Zastosowanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni do oceny jakości odżywek białkowych dostępnych na polskim rynku

Pełny tekst Streszczenie

AGATA ZNAMIROWSKA, DOROTA KALICKA, MAGDALENA BUNIOWSKA, PRZEMYSŁAW ROŻEK

Wpływ dodatku suszu z wytłoków jabłkowych na właściwości fizykochemiczne i sensoryczne jogurtów

Pełny tekst Streszczenie

RENATA KAZIMIERCZAK, EWELINA HALLMANN, MARIANNA SUŁEK

Zawartość karotenoidów w wybranych sokach marchwiowych pochodzących z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej przeznaczonych do spożycia dla niemowląt i dorosłych

Pełny tekst Streszczenie

HANNA MOJSKA, IWONA GIELECIŃSKA

Trendy zmian zawartości akryloamidu w produktach ziemniaczanych w Polsce w latach 2004 – 2016

Pełny tekst Streszczenie

ROBERT SOCHA, CELINA HABRYKA, LESŁAW JUSZCZAK

Wpływ dodatku pierzgi na zawartość wybranych związków polifenolowych oraz aktywność przeciwutleniającą miodu

Pełny tekst Streszczenie

DOMINIKA PLUST, EWELINA MARCINIAK, BARBARA CZERNIEJEWSKA-SURMA, ORINA SURMA, PIOTR ZAPLETAL

Ocena aktywności przeciwutleniającej miodów pitnych dwójniak i zmiany tej aktywności w wyniku przechowywania

Pełny tekst Streszczenie

JUSTYNA LIBERA, KATARZYNA BANACH, AGNIESZKA LATOCH

Ocena wartości odżywczej przedszkolnych racji pokarmowych na podstawie jadłospisów z okresu zimowego

Pełny tekst Streszczenie

IWONA MENTEL, EWA CIEŚLIK, IWONA CIEŚLIK, IWONA KÖNIG

Ocena spożycia owoców i warzyw przez dzieci uczęszczające do żłobków na terenie Zakopanego

Pełny tekst Streszczenie

MARLENA PIELAK, JOANNA TRAFIAŁEK, EWA CZARNIECKA-SKUBINA

Ocena różnorodności oferty gastronomicznej w wybranej miejscowości turystycznej w Tajlandii

Pełny tekst Streszczenie