ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2021, 28, 1(126)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

BARBARA STACHOWIAK, KRZYSZTOF BUKOWSKI

Nowe trendy w branży browarniczej. Piwa funkcjonalne – surowcowe i technologiczne aspekty ich otrzymywania

Pełny tekst Streszczenie

MONIKA AKIMOWICZ, BARBARA SOKOŁOWSKA

Zamrażanie i liofilizacja jako techniki utrwalania i przechowywania mikroorganizmów

Pełny tekst Streszczenie

BARTOSZ ZIMNICKI, SYLWIA MILDNER-SZKUDLARZ, RADOSŁAW SPYCHAJ, MATEUSZ GUTSCHE

Zastosowanie metody SRC (Solvent Retention Capacity) do określania przydatności technologicznej mąki pszennej

Pełny tekst Streszczenie

EWA BABICZ-ZIELIŃSKA, JOANNA BARTKOWICZ, MAGDALENA TAŃSKA

Jakość życia osób starszych i jej determinanty

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA GRABEK-LEJKO, MAŁGORZATA DŻUGAN

Możliwości wykorzystania miodu w terapii COVID-19 – potencjalne mechanizmy działania i przegląd badań klinicznych

Pełny tekst Streszczenie

IWONA SZYMAŃSKA, ANNA ŻBIKOWSKA, KATARZYNA MARCINIAK-ŁUKASIAK, MAŁGORZATA KOWALSKA

Charakterystyka modelowych emulsji typu O/W z dodatkiem zagęszczonego wodnego ekstraktu z dzikiego dorsza

Pełny tekst Streszczenie

BARBARA NOSZKA, STANISŁAW PTASZNIK

Charakterystyka wybranych grup margaryn pod względem zawartości fazy stałej

Pełny tekst Streszczenie

KAROL MIŃKOWSKI, MONIKA BARTOSIAK, DARIUSZ CIEMIŃSKI

Wpływ barwników chlorofilowych na przebieg utleniania fotosensybilizowanego oleju rzepakowego

Pełny tekst Streszczenie

LUCYNA DYMIŃSKA, ABDULADHIM MOAMER M. ALBEGAR, ADAM ZAJĄC, TADEUSZ CZUJ, WOJCIECH SĄSIADEK, JADWIGA LORENC, JERZY HANUZA

Zastosowanie reguły addytywności do wyznaczania właściwości fizykochemicznych mieszanek olejowych ze znanych parametrów olejów składowych

Pełny tekst Streszczenie