ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2021, 28, 1(126)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

BARBARA STACHOWIAK, KRZYSZTOF BUKOWSKI

Nowe trendy w branży browarniczej. Piwa funkcjonalne – surowcowe i technologiczne aspekty ich otrzymywania

Pełny tekst Streszczenie

MONIKA AKIMOWICZ, BARBARA SOKOŁOWSKA

Zamrażanie i liofilizacja jako techniki utrwalania i przechowywania mikroorganizmów

Pełny tekst Streszczenie

BARTOSZ ZIMNICKI, SYLWIA MILDNER-SZKUDLARZ, RADOSŁAW SPYCHAJ, MATEUSZ GUTSCHE

Zastosowanie metody SRC (Solvent Retention Capacity) do określania przydatności technologicznej mąki pszennej

Pełny tekst Streszczenie

EWA BABICZ-ZIELIŃSKA, JOANNA BARTKOWICZ, MAGDALENA TAŃSKA

Jakość życia osób starszych i jej determinanty

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA GRABEK-LEJKO, MAŁGORZATA DŻUGAN

Możliwości wykorzystania miodu w terapii COVID-19 – potencjalne mechanizmy działania i przegląd badań klinicznych

Pełny tekst Streszczenie

IWONA SZYMAŃSKA, ANNA ŻBIKOWSKA, KATARZYNA MARCINIAK-ŁUKASIAK, MAŁGORZATA KOWALSKA

Charakterystyka modelowych emulsji typu O/W z dodatkiem zagęszczonego wodnego ekstraktu z dzikiego dorsza

Pełny tekst Streszczenie

BARBARA NOSZKA, STANISŁAW PTASZNIK

Charakterystyka wybranych grup margaryn pod względem zawartości fazy stałej

Pełny tekst Streszczenie