ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

LUCYNA DYMIŃSKA, ABDULADHIM MOAMER M. ALBEGAR, ADAM ZAJĄC, TADEUSZ CZUJ, WOJCIECH SĄSIADEK, JADWIGA LORENC, JERZY HANUZA

Tytuł

Zastosowanie reguły addytywności do wyznaczania właściwości fizykochemicznych mieszanek olejowych ze znanych parametrów olejów składowych

Streszczenie

W pracy zaproponowano procedurę wytwarzania mieszanin olejów roślinnych o pożądanych właściwościach fizykochemicznych i użytkowych. Zastosowano regułę addytywności parametrów składowych mieszaniny do uzyskania produktu tłuszczowego o zmodyfikowanych właściwościach żywieniowych. Zamierzeniem pracy było również przetestowanie użyteczności tej procedury do przewidywania właściwości termicznych mieszanek  stosowanych do smażenia w głębokim oleju. Do wytwarzania mieszanek użyto olejów roślinnych  wyprodukowanych przez firmę Oleofarm. Mieszanki olejowe badano metodami chromatograficznymi i  spektroskopowymi. Ich parametry chemiczne stanowiły zestaw danych wejściowych do tworzenia mieszanin o  oczekiwanych właściwościach użytkowych. Wykazano eksperymentalnie, że parametry fizykochemiczne i  termiczne końcowej mieszaniny olejów można teoretycznie przewidzieć. Gdy znane są parametry chemiczne  indywidualnych olejów tworzących tę mieszaninę, można je użyć do wyznaczenia parametrów finalnej mieszaniny.  Zaproponowano składy olejów do przygotowania korzystnych mieszanek do głębokiego smażenia i sosów  sałatkowych. Tym samym potwierdzono zasadność mieszania olejów do wytwarzania produktów o cechach dostosowanych do konkretnych celów użytkowych.

Słowa kluczowe

olej roślinny, mieszaniny olejów, reguła addytywności, FT-IR/ATR

Do pobrania