ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2021, 28, 2(127)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

KAMILA JOANNA DANILUK, MICHAŁ WÓJCICKI, EDYTA JUSZCZUK-KUBIAK

Biofilm bakteryjny i możliwości jego eliminacji w przemyśle spożywczym

Pełny tekst Streszczenie

OLGA ŚWIDER, MICHAŁ WÓJCICKI, MAREK ŁUKASZ ROSZKO

Aminy biogenne – oszacowanie ryzyka spożycia i możliwości ograniczenia ich formowania w żywności fermentowanej

Pełny tekst Streszczenie

PAULINA ŚREDNICKA, EDYTA JUSZCZUK-KUBIAK, MAREK Ł. ROSZKO

Interakcje związków endokrynnie czynnych obecnych w żywności z mikrobiotą jelitową człowieka

Pełny tekst Streszczenie

JOANNA BUCKA-KOLENDO, BARBARA SOKOŁOWSKA

Porównanie metod identyfikacji bakterii Lactobacillus

Pełny tekst Streszczenie

DZIYANA SHYMIALEVICH, MICHAŁ WÓJCICKI, STANISŁAW BŁAŻEJAK

Wykorzystanie fagów litycznych do ograniczania liczby pałeczek Salmonella w roślinnej matrycy żywnościowej

Pełny tekst Streszczenie

PATRYCJA SKWAREK, JUSTYNA LIBERA

Bezpieczeństwo mikrobiologiczne mięsa drobiowego w krajach UE w latach 2019 – 2020

Pełny tekst Streszczenie

JOANNA MARKOWSKA, ELŻBIETA POLAK, ANNA DRABENT, ALEKSANDRA ŻAK

Konopie siewne Cannabis sativa L. – odmiany, właściwości, zastosowanie

Pełny tekst Streszczenie

JOANNA KAPUSTA-DUCH, ANNA WISŁA-ŚWIDER, EWELINA NOWAK

Ocena zawartości azotanów(v) i azotanów(iii) w kapuście kiszonej białej chłodniczo składowanej, pochodzącej z upraw konwencjonalnych i ekologicznych

Pełny tekst Streszczenie

ANNA S. TARCZYŃSKA

Skala marnowania żywności wśród studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Pełny tekst Streszczenie

MAGDALENA NIEWCZAS-DOBROWOLSKA

Preferowane źródła informacji dotyczącej żywności w opinii konsumentów

Pełny tekst Streszczenie