ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

PATRYCJA SKWAREK, JUSTYNA LIBERA

Tytuł

Bezpieczeństwo mikrobiologiczne mięsa drobiowego w krajach UE w latach 2019 – 2020

Streszczenie

Do najistotniejszych zagrożeń zdrowotnych w produkcji drobiarskiej zalicza się m.in. zanieczyszczenia mikrobiologiczne, pozostałości zanieczyszczeń chemicznych oraz leków, jak również zanieczyszczenia fizyczne.  Mięso drobiowe cenione jest głównie jako źródło pełnowartościowego białka pochodzenia zwierzęcego. Jego duża  wartość odżywcza wynika ze zróżnicowanego i cennego składu aminokwasowego. Oprócz białka mięso to dostarcza lipidów, składników mineralnych oraz witamin. Wartość odżywcza mięsa drobiowego oraz jego przystępna cena  przyczyniają się do wzrostu popytu na ten surowiec i jego przetwory wśród konsumentów. Konsekwencją wzrostu  produkcji mięsa drobiowego może być niekiedy nieprzestrzeganie odpowiednich standardów produkcji, co  generuje zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia w nim zanieczyszczeń drobnoustrojami chorobotwórczymi  lub ich toksynami. Celem pracy była ocena bezpieczeństwa mikrobiologicznego mięsa  drobiowego oraz produktów z mięsa drobiowego dostępnych na rynku Unii Europejskiej na podstawie  powiadomień wygenerowanych z RASFF-Portal, pochodzących z dwóch lat (2019 – 2020). W wyniku  przeprowadzonej analizy stwierdzono, że dominująca część zgłoszeń (aż 95 %) dotyczyła wykrycia obecności  bakterii z rodzaju Salmonella w mięsie drobiowym i stanowiła ona podstawowy, najczęściej odnotowywany  problem mikrobiologiczny. W krajach UE opracowano nowe strategie i wprowadzono kompleksowe programy administracyjnego zwalczania salmonellozy. Podejmowane w kraju programy zwalczania salmonellozy już wywołują pozytywne zmiany, dzięki czemu problem ten z każdym rokiem jest w coraz większym stopniu niwelowany.

Słowa kluczowe

mięso drobiowe, zagrożenie mikrobiologiczne, bezpieczeństwo, RASFF

Do pobrania