ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2021, 28, 3(128)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

OSKAR BROŻEK, KRZYSZTOF BOHDZIEWICZ, KATARZYNA KIEŁCZEWSKA

Wpływ homogenizacji na wybrane cechy mleka odtłuszczonego, skrzepu kwasowego i serwatki kwasowej

Pełny tekst Streszczenie

DAMIR MOGUT, ANNA IWANIAK, MAŁGORZATA DAREWICZ

Zastosowanie analizy głównych składowych do badania zależności między strukturą a aktywnością przeciwutleniającą dipeptydów pochodzących z białek żywności

Pełny tekst Streszczenie

MACIEJ ŚWITALSKI, MILLENA RUSZKOWSKA, MAGDALENA KAMIŃSKA

Ocena wybranych właściwości fizykochemicznych handlowych odżywek białkowych

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA LESZCZUK-PIANKOWSKA, BOGUSŁAW PAWLIKOWSKI, PIOTR BYKOWSKI, JUSTYNA FRANKOWSKA

Optymalizacja procesu sterylizacji cieplnej konserw rybnych

Pełny tekst Streszczenie

ANITA KUKUŁOWICZ, IZABELA STEINKA, ADRIANNA SIWEK

Produkty pochodzenia wodnego o różnym stopniu przetworzenia jako źródło Staphylococcus aureus metycylinoopornych

Pełny tekst Streszczenie

WAWRZYNIEC WACŁAWEK, JOLANTA MAŁAJOWICZ

Zastosowanie wybranych adsorbentów do wydzielania z podłoża hodowlanego gamma-dekalaktonu produkowanego przez drożdże Yarrowia lipolytica

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA ŚLIŻEWSKA, WERONIKA ŚLIŻEWSKA

Jakość mikrobiologiczna owoców suszonych pakowanych hermetycznie i sprzedawanych luzem

Pełny tekst Streszczenie

PATRYCJA CICHOŃSKA, MAŁGORZATA ZIARNO

Wpływ kiełkowania na zawartość wybranych węglowodanów i polifenoli ogółem w napojach z fasoli białej

Pełny tekst Streszczenie

NATALIA WAWRZYNIAK, ANNA GRAMZA-MICHAŁOWSKA, BARTOSZ KULCZYŃSKI, PAWEŁ KOŁODZIEJSKI, JOANNA SULIBURSKA

Wpływ wzbogaconej w wapń dyni na wybrane parametry biochemiczne krwi szczurów po owariektomii

Pełny tekst Streszczenie

BARBARA BORCZAK, MAREK SIKORA, ELŻBIETA SIKORA, JOANNA KAPUSTA-DUCH

Wpływ dodatku wybranych substancji intensywnie słodzących na wartość indeksu glikemicznego in vitro herbatników bezcukrowych

Pełny tekst Streszczenie

ANNA PLATTA, KAROLINA ŚMIGAJ

Ocena akceptacji żywności o właściwościach prozdrowotnych przez kobiety w wieku 60+

Pełny tekst Streszczenie

MARIA ŚMIECHOWSKA, MILLENA RUSZKOWSKA

Wpływ przechowywania na parametry jakości soli morskiej

Pełny tekst Streszczenie

MAGDALENA KOPACZ, AGNIESZKA PIEKARA, MAŁGORZATA KRZYWONOS

Fermentowana żywność wegańska

Pełny tekst Streszczenie