ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

PATRYCJA SŁOMCZYŃSKA, PAWEŁ SIUDEM, KATARZYNA PARADOWSKA

Tytuł

1H NMR jako narzędzie do oceny jakości olejów roślinnych

Streszczenie

Wprowadzenie: Oleje roślinne pełnią ważną rolę zarówno w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, jak i kosmetycznym. Są nie tylko źródłem substancji odżywczych, lecz także mogą stanowić nośnik substancji bioaktywnych jako składnik kremów czy emulsji. Niektóre oleje, jak np. oliwa z oliwek extra virgin, czy olej arganowy z powodu dużego zapotrzebowania przez  konsumentów, jak i wysokiej ceny, mogą być obiektem zafałszowań tańszymi i łatwiej dostępnymi olejami. Stąd potrzeba opracowywania nowych metod badawczych umożliwiających szybkie  rozpoznawanie takich zafałszowań, ale również pozwalających na ocenę jakości oleju np. w zmiennych warunkach przechowywania. Standardowo do oceny profilu kwasów tłuszczowych w oleju wykorzystuje się chromatografię gazową (GC). W ocenie jakości oleju bierze się pod uwagę również parametry oleju takie jak: liczba kwasowa, liczba nadtlenkowa czy liczba jodowa. Jednak  zamiast wykonywać wszystkie wspomniane badania, parametry te można wyznaczyć również bezpośrednio z widm 1H NMR. Stąd duży potencjał zastosowań tej metody w szybkim, przesiewowym badaniu jakości olejów. Technika 1H NMR zyskuje w ostatnich latach na znaczeniu w badaniach jakości i składu żywności, w tym olejów roślinnych. W badaniach olejów wykorzystuje się również wielowymiarowe techniki NMR, czy analizę innych jąder (13C NMR). Celem pracy jest przedstawienie zastosowań najpowszechniej wykorzystywanej techniki 1H NMR.
Wyniki i wnioski: W artykule zawarto przykłady zastosowań tej metody w kontekście badań składu, jakości i autentyczności oliwy z oliwek, oleju konopnego i oleju arganowego jako olejów  stosowanych (zarówno w kontekście spożywczym, medycznym lub kosmetycznym) oraz zyskujących coraz większą popularność wśród konsumentów.

Słowa kluczowe

1H NMR, oleje roślinne, oliwa z oliwek, olej konopny, olej arganowy

Do pobrania