ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ANNA SIP, WŁODZIMIERZ GRAJEK

Tytuł

Aktywność antylisteryjna diwercyny i tradycyjnych konserwantów żywności

Streszczenie

W pracy zbadano skuteczność antylisteryjnego działania diwercyny stosowanej w połączeniu z NaCl, kwasem mlekowym, kwasem cytrynowym, azotanem(V) sódu i benzoesanem sodu. Przeprowadzone badania wykazały, że 1-2% NaCl obniża aktywność bakteriocyny w stosunku do bakterii Listeria monocytogenes, natomiast 5-10% NaCl zwiększa ją. Ustalono również, że kwas mlekowy i cytrynowy, stosowane w stężeniu powodującym obniżenie pH do poziomu ok. 4,5, ograniczają zdolność diwercyny do oddziaływania na L. monocytogenes. Stwierdzono również, że mieszanina złożona z 200 AU/ml diwercyny i 1000-2000 mg/l benzoesanu sodu silniej ogranicza rozwój badanych bakterii niż pojedyncze jej składniki. Stosowanie NaCl w stężeniu powyżej 5% oraz 1000-2000 mg/l benzoesanu sodu w połączeniu z diwercyną powinno pozwolić na lepsze zabezpieczenie żywności przed rozwojem patogennych bakterii z rodzaju Listeria.

Słowa kluczowe

bakteriocyny, diwercyną, Listeria monocytogenes, bioutrwalanie

Do pobrania