ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ALICJA KOŚMIDER, KATARZYNA CZACZYK

Tytuł

Witamina B12 – budowa, biosynteza, funkcje i metody oznaczania

Streszczenie

W niniejszej pracy przedstawiono aktualną wiedzę dotyczącą witaminy B12 (kobalaminy), struktury i szlaków metabolicznych jej powstawania, znaczenia dla zdrowia człowieka oraz metod jej wykrywania. Przedstawiono także wyniki badań nad biotechnologiczną produkcją witaminy B12. Witamina B12 jest istotnym kofaktorem w metabolizmie węglowodanów, tłuszczów, aminokwasów oraz kwasów nukleinowych w organizmie człowieka. Zapobiega także występowaniu anemii złośliwej. Biosynteza kobalaminy jest domeną wyłącznie organizmów prokariotycznych. Wiele gatunków bakterii jest zdolnych do produkcji witaminy B12, ale tylko dwa mają istotne znaczenie: Propionibacteriumm freudenreichii i Pseudomonas denitrificans.

Słowa kluczowe

witamina B12, kobalamina, Propionibacterium sp., anemia złośliwa

Do pobrania