ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2010, 5 (72)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

ANNA WOCIÓR, DAGMARA ZŁOTKOWSKA, HENRYK KOSTYRA, ELŻBIETA KOSTYRA

Mikoproteiny

Pełny tekst Streszczenie

ALICJA KOŚMIDER, KATARZYNA CZACZYK

Witamina B12 – budowa, biosynteza, funkcje i metody oznaczania

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA MARTYN, ZDZISŁAW TARGOŃSKI

Antymikrobiologiczne opakowania żywności

Pełny tekst Streszczenie

STANISŁAW KALISZ, IWONA ŚCIBISZ

Wpływ dodatku ekstraktów roślinnych na zawartość polifenoli ogółem, antocyjanów, witaminy C i pojemność przeciwutleniającą nektarów z czarnej porzeczki

Pełny tekst Streszczenie

IWONA ŚCIBISZ, STANISŁAW KALISZ, MARTA MITEK

Termiczna degradacja antocyjanów owoców borówki wysokiej

Pełny tekst Streszczenie

DARIUSZ KOWALCZYK, EWA PIKULA

Wpływ jadalnej powłoki białkowo-woskowej na jakość przechowalniczą winogron (Vitis Vinifera L.)

Pełny tekst Streszczenie

JOANNA NIEWCZAS, MARTA MITEK

Zawartość składników mineralnych w owocach pięciu odmian dyni olbrzymiej (Cucurbita maxima)

Pełny tekst Streszczenie

AGATA KURZAWSKA, DANUTA GÓRECKA, DOROTA PIASECKA-KWIATKOWSKA, KRZYSZTOF DZIEDZIC

Zawartość glutenu w kłączu pałki wodnej wąskolistnej (Typha angustifolia)

Pełny tekst Streszczenie

MIROSŁAW ŻMIJEWSKI

Jakość ciasta i chleba pszenno-gryczanego w zależności od dodatków technologicznych

Pełny tekst Streszczenie

PAULINA WOLSKA, ALICJA CEGLIŃSKA, ALEKSANDRA DUBICKA

Produkcja pieczywa na żurkach ze zbóż bezglutenowych

Pełny tekst Streszczenie

MARIA SIELICKA, BOGDAN PACHOŁEK, ANNA ZAGÓRSKA

Właściwości przeciwutleniające wybranych herbatek będących suplementami diety

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA ZARĘBA

Stabilność aromatu fermentowanego mleka sojowego w czasie chłodniczego przechowywania

Pełny tekst Streszczenie

MAREK ALJEWICZ, GRAŻYNA CICHOSZ, MARIKA KOWALSKA

Wpływ dodatku kultur probiotycznych Lactobacillus na intensyfikację proteolizy w serach typu holenderskiego

Pełny tekst Streszczenie

MARTA POKORA, JOANNA NIEDBALSKA, MAREK SZOŁTYSIK

Wpływ enzymów drożdży Yarrowia lipolytica na wybrane cechy jakościowe dojrzewających serów niskotłuszczowych

Pełny tekst Streszczenie

MARTA CHMIEL, KRZYSZTOF DASIEWICZ, MIROSŁAW SŁOWIŃSKI

Wpływ rozdrobnienia mięsa wołowego na dokładność szacowania zawartości tłuszczu metodą komputerowej analizy obrazu

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA NEFFE, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA

Możliwości zastosowania bakterii probiotycznych w dojrzewających produktach mięsnych

Pełny tekst Streszczenie

KRZYSZTOF J. DURKALEC-MICHALSKI, JOANNA M. SULIBURSKA, ZBIGNIEW KREJPCIO, PAWEŁ BOGDAŃSKI

Ocena spożycia alkoholu, tłuszczu i sodu w wybranej grupie pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym

Pełny tekst Streszczenie

EWA ŻARY-SIKORSKA, JERZY JUŚKIEWICZ

Wpływ fruktooligosacharydów i polifenoli z cykorii na procesy fermentacyjne zachodzące w końcowym odcinku przewodu pokarmowego u szczurów doświadczalnych

Pełny tekst Streszczenie